Održan okrugli stol pod sloganom „Nasilje nad starijim osobama – mitovi i istina“

Photo PU_MA/2017/08062017 PREDAVANJE UMIROVLJENICI/ms.JPG

Foto: PU međimurska

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama u četvrtak, 8. lipnja održan je okrugli stol pod sloganom „NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA - MITOVI I ISTINA“. U čakovečkoj „Scheierici“ zanimljiva predavanja organizirali su ACT Grupa i Centra za pomoć u kući Međimurske županije uz svesrdnu pomoć Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ iz Zagreba.

Niz stručnjaka iz usko povezanih područja (policija, Centar za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo i dr.) kroz svoja izlaganja predstavili su trenutne aktivnosti i rješenja koja su usmjerena na povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba, osvješćivanja javnosti na problem nasilja nad starijim osobama, informiranja starijih osoba sa svrhom sprečavanja zlouporabe ugovora o uzdržavanju te njihove zaštite od svih vrsta prijevara. Sve ove aktivnosti prvenstveno su usmjerene na podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu.  

Ispred Policijske uprave međimurske na okruglom stolu sudjelovala jepolicijska službenica za prevenciju Ureda načelnika, Marina Matulic-Horvat koja je kroz izlaganje pojasnila specifičnosti nasilja nad starijim osobama (najčešće predrasude i činjenice), pojasnila vrste nasilja, uputila prisutne kako prepoznati nasilje i na koji način zakon definira nasilje. Ujedno, predstavila je vrlo važnu ulogu prevencije te pritom pojasnila kome se žrtva nasilja može obratiti i zatražiti pomoć.