Obavijest građanima - poštivanje odredbi Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prebivalištu

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/Razno/osobna-iskaznica.jpg

Ovim putem želimo građane upozoriti na određene odredbe Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prebivalištu.

Foto: Ilustracija

Ovim putem želimo građane upozoriti na određene odredbe Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prebivalištu.

Upozoravamo građane da dio njih koji imaju prijavljeno prebivalište na području Policijske uprave međimurske, nije u predviđenom zakonskom roku preuzeo izrađene osobne iskaznice.

Naime, prema Zakonu o osobnoj iskaznici, osobna je iskaznica obavezna isprava za sve hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Važno je također napomenuti da je spomenutim Zakonom propisan rok u kojem su građani dužni preuzeti svoje izrađene osobne iskaznice. Ako ih ne preuzmu u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva, navedene će se osobne iskaznice zbog proteka roka za uručenje, poništiti te će se provesti opoziv certifikata sadržanih na elektroničkom dijelu osobne iskaznice. Nakon toga građani ponovo moraju podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Ujedno, uvidom u službene evidencije utvrđeno je kako velik broj građana posjeduje osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja. Pozivamo sve građane da provjere valjanost svoje osobne iskaznice te ako im je istekao rok važenja, da u roku od 15 dana  podnesu zahtjev za izradu nove, kako ne bi došlo do provođenja upravnog postupka odjave.

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište te prijaviti boravište.

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će  trajati dulje od tri mjeseca.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Građani su dužni prijaviti privremeni odlazak ili trajno iseljenje.

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije -  konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.

Nadalje, građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležne diplomatske misije - konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Primjerice: potvrda o školovanju, svjedodžba, indeks, potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, boravišna ili radna dozvola, liječnička dokumentacija i dr., a u slučajevima neposjedovanja dokumentacije vlastoručno potpisanu izjavu o razlozima privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske.

Više informacija o ovim temama na poveznicama, http://www.mup.hr/43.aspx  i  http://www.mup.hr/42.aspx.