Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima prijavljenim na interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika PU međimurske

Photo PU_MA///Fotografije/Zgrada_Uprave_malazaWeb.jpg

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u PU međimurskoj imenovana Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-73608/10-2013. od 11. studenog 2013. godine provodi, sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (N.N. 74/10, 142/11, 53/12), postupak za odabir kandidata prijavljenih na interni oglas za radna mjesta u PU međimurskoj koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 15.10.2013. godine kako slijedi:

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u PU međimurskoj imenovana Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-73608/10-2013. od 11. studenog 2013. godine provodi, sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (N.N. 74/10, 142/11, 53/12), postupak za odabir kandidata prijavljenih na interni oglas za radna mjesta u PU međimurskoj koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 15.10.2013. godine kako slijedi: 

  1. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU (PP Mursko Središće)
  2. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU – (Policijska postaja Štrigova)
  3. POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU – (PP Štrigova)

Komisija izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva, održati dana 28.11.2013. godine s početkom u 10,00 sati  u  Policijskoj upravi međimurskoj, Jakova Gotovca 7 (sala na prvom katu).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervju) s Komisijom.

Razgovor (intervju) s kandidatima  obavit će se dana  29.11.2013. godine u 09,00 sati u Policijskoj upravi međimurskoj, Jakova Gotovca 7 (sala na prvom katu).

Komisija će u razgovoru (intervju) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervju) ako je dobio najmanje 5 bodova.