Zimski uvjeti na cestama

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/Prometne nesrece/prometna_20_12.jpg

U razdoblju od 15. studenoga 2016. do 15. travnja 2017. godine u primjeni je Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN broj 145/13.).

Foto: Ilustracija

U razdoblju od 15. studenoga 2016. do 15. travnja 2017. godine u primjeni je Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN broj 145/13.).

Ovom Odlukom određene su dionice na kojima je za sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila Oružanih snaga RH, u navedenom razdoblju obvezna uporaba zimske opreme.

Na području Međimurske županije ova Odluka se odnosi na dionicu autoceste A4, od graničnog prijelaza Goričan (granica s Republikom Mađarskom) do mosta na rijeci Dravi.

Također, u spomenutoj Odluci naveden je popis svih zimskih dionica (prometnica) na koje se odnosi obveza uporabe zimske opreme.

 

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA (Zakon o sigurnosti prometa na cestama)

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Iznimno od ovih odredbi, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

 

ZIMSKA OPREMA

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN br. 85/16.) propisano je sljedeće:

- pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona smatraju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače;

- pod zimskom opremom autobusa smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima;

- pneumatici s čavlima ne smiju se postavljati na motorna vozila;

- ove odredbe ne primjenjuju se na vojna vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

 

BEZ ZIMSKE OPREME ISKLJUČENJE I NOVČANA KAZNA

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere oduzimanja vozačke dozvole na šest mjeseci.

 

 SAVJETI VOZAČIMA I DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU

• na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.

• na auto-karti se upoznajte s dionicom kojom želite putovati, ali i s alternativnim pravcima.

• prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva (npr. vlak).

• za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padavina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza.

• bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu.

• prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača.