JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Photo PU_MA/FOTOGRAFIJE_shk/Posao-poslovni-ljudi-kancelarija-dogovor1.jpg

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), te

Foto: Ilustracija

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/18 i 52/18 ) Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje    JAVNI  NATJEČAJ  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

Više na poveznici ovdje.