Vlč. Vjekoslav Vidaček novi policijski kapelan u Policijskoj kapelaniji „Sv. Franjo Asiški“

Photo PU_MA/2018/KAPELAN/DSC_1676.jpg

Foto: PU međimurska

Misnim slavljem u župnoj crkvi Sv. Nikole biskupa u Čakovcu, u četvrtak 22. ožujka uveden je u službu novi kapelan Policijske kapelanije „Sv. Franje Asiškog“ za Policijsku upravu međimursku.

 

 

Temeljem odluke Apostolske konstitucije pape Ivana Pavla II. Spirituali militum curae i Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Statuta Vojnog ordinarijata u RH, članka 13. Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju VO, te Posebnog dijela Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju VO u RH za Ministarstvo unutarnjih poslova, služba kapelana Policijske kapelanije “Sv. Franjo Asiški“ za Policijsku upravu međimursku, povjerena je vlč. Vjekoslavu Vidačeku.

Misno slavlje predvodio je izaslanik vojnog ordinarija mons. Jure Bogdana, biskupski vikar za pastoral MUP-a i Redarstvenih službi RH, fra Frano Musić. U svojoj propovijedi naglasio je značaj koju policijska kapelanija ima za policijske i državne službenike te ostale vjernike, izražavajući vjeru da će služba novog kapelana  i dušobrižnika  pomoći u stvaranju ozračja mira i duhovne obnove za sve djelatnike ove Policijske uprave.

Svetoj misi nazočili su voditelj Samostalne službe za suradnju s Vojnim ordinarijatom, načelnik Policijske uprave međimurske sa suradnicima, savjetnik ministra unutarnjih poslova - privremeno u funkciji zamjenika načelnika, članovi Zrinske Garde i Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja, kao i policijski službenici te ostali brojni vjernici.

Policijska kapelanija Sv. Franje Asiškog za Policijsku upravu međimursku osnovana je dekretom biskupa Vojnog ordinarija, mons. Juraja Jezerinca, a prvim kapelanom imenovan je vlč. Ivica Horvat 15. srpnja 2013. godina, koji će i dalje obnašati dužnost kapelana Policijske kapelanije „Sv. Jurja mučenika“, u Policijskoj upravi varaždinskoj. Na kraju misnoga slavlja fra Musić zahvalio je dosadašnjem kapelanu vlč. Horvatu za njegovo djelovanje u Policijskoj upravi te za trag dobrote, bliskosti i ljubavi za druge.

Nakon misnog slavlja u crkvi Sv. Nikole biskup, vlč. Vidaček za zaposlenike Policijske uprave međimurske, članove Zrinske garde Čakovec i hrvatske branitelje Međimurske županije, kao i članove njihovih obitelji, održao je duhovnu obnovu s naglaskom na upoznavanje samoga sebe i pripravu za blagdan Uskrsa.