Poziv na testiranje i razgovor s kanditatima za premještaj

Photo PU_MA//192 - FOTOGRAFIJE/AUTO.jpg

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u Policijskoj upravi međimurskoj imenovano Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-74012/6-13 od 20.studenog 2013. godine, provoditemeljem članka 70. stavka 3. Zakona o policiji («Narodne novine» broj: 34/2011 i 130/2012), a u svezi sa člankom 8. Pravilnika o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj («Narodne novine» broj: 113/2012) postupak odabira kandidata za premještaj, nakon objave popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Policijskoj upravi međimurskoj, koji je objavljen na portalu Ministarstva unutarnjih poslova dana 04.11.2015. godine.

 Foto: Ilustracija

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u Policijskoj upravi međimurskoj imenovano Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-74012/6-13 od 20.studenog 2013. godine,  provoditemeljem članka 70. stavka 3. Zakona o policiji («Narodne novine» broj: 34/2011 i 130/2012), a  u svezi sa člankom 8. Pravilnika o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj («Narodne novine» broj: 113/2012) postupak odabira kandidata za premještaj, nakon objave popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Policijskoj upravi međimurskoj, koji je objavljen na portalu Ministarstva unutarnjih poslova dana 04.11.2015. godine.

Testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti za kandidate za premještaj na radna mjesta u Interventnoj jedinici policije, koji ispunjavaju formalne uvjete iz popisa slobodnih radnih mjesta policijskih službenika, održat će se u prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7 (sportska dvorana), dana 10.12.2015.godine u 8 sati. Razgovor (intervju) sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju tjelesnih i motoričkih sposobnosti, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova održati će se istoga danau prostorijama Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, a o terminu razgovora će biti obaviješteni putem telefona.

Testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti za rad u Interventnoj jedinici policije provodit će osposobljeni policijski službenici te jedinice, te će rezultate bodovati od 0 – 10, kako bi se nakon razgovora s kandidatima mogla utvrditi konačna rang lista. Na testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti potrebno je ponijeti sportsku opremu i kimono (tko posjeduje). Kandidati su obvezni po dolasku na testiranje kod sebe imati osobni identifikacijski dokument sa slikom.

Razgovor sa kandidatima za premještaj na ostala slobodna radna mjesta u  ustrojstvenim jedinicama PU međimurske, a koje nije bilo potrebno uputiti na testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti, održati će se prema utvrđenom redoslijedu, 10., 11. i 14. 12. 2015. godine,u Policijskoj upravi međimurskoj, u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, a o terminu razgovora (intervjua) svaki kandidat bit će obaviješten telefonskim putem. Kandidati su obvezni po dolasku na razgovor kod sebe imati osobni identifikacijski dokument sa slikom.

Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. 

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji ne pristupe testiranju i razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima za popunu radnih mjesta policijskih službenika.