Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova posjetila PU međimursku

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/Posjet pravobraniteljice/posjet pravobraniteljice mala.jpg

Foto: PU međimurska

U utorak, 10. srpnja, u okviru posjeta Međimurskoj županiji, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, zajedno sa savjetnicom Martinom Krnić, u Policijskoj upravi međimurskoj održala je radni sastanak sa zamjenikom načelnika Policijske uprave međimurske, Danijelom Mikulićem i njegovim suradnicima/cama.

Prilikom posjeta razgovaralo se o postupanju policije u slučajevima obiteljskog nasilja, te o suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova.

Zamjenik načelnika, naveo je dobru suradnju s Centrom za socijalnu skrb, Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova, Sigurnim kućama, obrazovnim i zdravstvenim institucijama, pravosudnim tijelima i organizacijama civilnog društva. Naglasio je važnost preventivnog postupanja u slučajevima nasilja u obitelji te spomenuo preventivnu kampanju pod sloganom "Živim život bez nasilja", te preventivne aktivnosti vezane uz međuvršnjačko ili obiteljsko nasilje. Također, istaknuo je da u praksi postoji problem izvršavanja zaštitne mjere udaljenja iz stana obzirom da žrtva i počinitelj najčešće žive u istoj kući, a predmeti koji se odnose na prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji obuhvaćaju udio od oko 28% svih predmeta iz nadležnosti Policijske uprave međimurske. Istaknuo je dobru suradnju sa Udrugom "Zora" u čijim projektima je Policijska uprava međimurska partner, a jedan od tih projekata odnosi se na rodno uvjetovano nasilje.

Vezano za projekte, istaknut je problem financiranja projekata, koji se po prijedlogu PU međimurske nastoji riješiti osnivanjem Zaklade na razini Županije po uzoru na njemački model, prvi takvog tipa u Republici Hrvatskoj. Pravobraniteljica Ljubičić podržala je i pohvalila takvu inicijativu.

Nadalje, pravobraniteljica je istaknula kako je potrebno u svrhu što profesionalnijeg pristupa i senzibilizacije policijskih službenika u postupanjima kod nasilja u obitelji, na godišnjoj razini u Policijskoj upravi međimurskoj, provoditi dodatnu edukaciju policijskih službenika sukladno dosadašnjoj praksi.

Na koncu sastanka, pravobraniteljica Ljubičić, izrazila je zadovoljstvo i istakla da na institucionalnoj razini Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ministarstvo unutarnjih poslova održavaju izrazito profesionalnu i korektnu suradnju te se takvoj suradnji nada i ubuduće.