U Međimurskoj županiji po uzoru na europsku praksu osnovana prva zaklada za prevenciju u Republici Hrvatskoj

Photo PU_MA/Fotografije/Zaklada/Zaklada-za-prevenciju-m.jpg

Foto: Međimurska županija

Danas,  26. lipnja 2013. u vijećnici Međimurske županije održan je radni susret zamjenice župana Međimurske županije  Sandre Herman sa Voditeljicom Službe za prevenciju Ravnateljstva policije Sandrom Veber i zamjenikom načelnika Policijske uprave međimurske Danijelom Mikulićem, na temu  prethodne uspostave i djelovanja Zaklade za prevenciju Međimurske županije.

 

Naime, riječ je o inicijativi Policijske uprave međimurske da  putem Vijeća za prevenciju Međimurske županije sukladno europskoj praksi osnuje Zakladu za prevenciju na razini Međimurske županije. Podržavši taj prijedlog skupština Međimurske županije na svojoj je sjednici donijela Odluku o osnivanju zaklade. Za naglasiti je da je zaklada osnovana temeljem važećeg Zakona o zakladama i fundacijama, a što je u skladu s europskom praksom, što dodatno potvrđuje i prethodno realizirani EU IPA  Twinning light projekt između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke - “Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u području prevencije kriminaliteta”.

Svrha Zaklade usmjerena je na pružanje potpore, novčane i druge pomoći u realizaciji projekata i aktivnosti na prevenciji kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa i ostalih delinkventnih ponašanja.

Na radnom sastanku sa zamjenicom župana gđom. Herman definirali su se daljnji koraci u implementaciji aktivnosti u okviru djelovanja zaklade kao i obveze koje proizlaze u okviru djelokruga rada Vijeća za prevenciju. S obzirom da je jedna od preporuka  proizašla u okviru provedenog EU IPATwinning light projekta između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke  - “Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u području prevencije kriminaliteta”, a koja se odnosi na formiranje zaklade u okviru rada Vijeća za prevenciju  radi transparentnog načina financiranja preventivnih aktivnosti na lokalnoj razini,  kroz objašnjene  Korake dajemo prikaz načina formiranja Zaklade, za  ideju i primjer drugim županijama.