Produžen rok za reguliranje prebivališta i boravišta

Photo PU_MA/Fotografije/Zejedniciki_mala_zaWeb.jpg

Vlada Republike Hrvatske je 27. prosinca 2013. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu prema kojoj se produžava rok za ispunjenje obveze iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, do 29. prosinca 2014. godine.

Foto: ilustracija

Vlada Republike Hrvatske je 27. prosinca 2013. godine donijela Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu prema kojoj se produžava rok za ispunjenje obveze iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, do 29. prosinca 2014. godine.

 Molimo sve građane koji imaju obaveze prema ovom zakonu po pitanju reguliranja ili odjave prebivališta ili izrade novih osobnih iskaznica da to učine što prije u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji i da ne čekaju krajnji rok kako se ne bi suočili sa mogućim sankcijama.