Sjednica Savjeta mladih Čakovca

Photo PU_MA/Fotografije/Savjet mladih/Savjet-mladih-3.jpg

Foto: PU međimurska

U petak, 9. siječnja u prostorijama gradske vijećnice održana je sjednica Savjeta mladih grada Čakovca. Sjednicu je inicirao predsjednik Savjeta, gosp. Matija Kikelj s ciljem da se mladi aktivnije uključe u aktualnu problematiku nasilja među mladima, opijanja na javnim površinama i drugih sličnih problema koji tište mlade. Želja savjetodavnog tijela mladih je da se uključi u praćenje preventivnih aktivnosti Vijeća za prevenciju grada Čakovca, policije i drugih državnih tijela koja provode preventivne aktivnosti na suzbijanju spomenute problematike.

Sjednici su se odazvali i sudjelovali u raspravi gradonačelnik Čakovca, gosp. Stjepan Kovač sa zamjenicima, gosp. Mariom Medvedom i gosp. Romanom Bogdanom, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Policijske uprave međimurske, vijećnici Gradskog vijeća, predstavnik romske nacionalne manjine, te članovi Savjeta mladih.

Nazočni predstavnici gradske vlasti i državnih tijela iznijeli su sve preventivne aktivnosti koje se provode u cilju suzbijanja negativnosti vezanih za povećanu konzumaciju alkohola od strane mladih, dok oni traže da budu aktivni sudionik svih tih aktivnosti jer smatraju da mogu biti značajan partner u rješavanju spomenute problematike.