Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Photo PU_MA/192 - FOTOGRAFIJE/AUTO.jpg

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme službenika u Policijsku upravu međimursku, a koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, na web stranicama Policijske uprave međimurske i Ministarstva uprave, ovim putem upućuje: Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme||main.aspx?id=185334#

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme  službenika  u Policijsku upravu međimursku,  a koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj  78 od  17. srpnja 2015. godine, na web stranicama Policijske uprave međimurske i Ministarstva uprave, ovim putem upućuje:

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 Testiranje kandidata sastoji se od:

  • provjere poznavanja  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pismeni  test
  • provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pismeni test, i
  • razgovora (intervjua)  s Komisijom za provedbu  javnog natječaja.

Pismeno testiranje kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj  78 od  17. srpnja 2015. godine i na web stranicama Policijske uprave međimurske i Ministarstva uprave, održati će se dana 11. rujna 2015. godine

za radna mjesta:

1 a) viši upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjelu za upravne poslove

2. a) viši upravni referent  u Policijskoj postaji Mursko Središće

u 7.30 sati;

 za radno mjesto:

1 b) upravni referent u Službi zajedničkih i upravnih poslova, Odjelu za upravne poslove 

u 8.30 sati,

u sjedištu Policijske uprave međimurske (Čakovec, Jakova Gotovca 7).

 

Po dolasku radi provjere znanja, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kandidatkinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave međimurske, kao prilog javnom natječaju.

Svaki kandidat/kandidatkinja pozvan/a na testiranje dužan/a je ponijeti pribor za pisanje (kemijska olovka plave boje).

Svi kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će i telefonski izviješteni o mjestu i vremenu testiranja.

Za  kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidati/kandidatkinje koji/e zadovolje na provjeri znanja, odnosno ostvare najmanje 5 bodova iz testa provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske  i najmanje 5 bodova iz testa provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pristupit će razgovoru  (intervju) s Komisijom.

Razgovor (intervju) s kandidatima / kandidatkinjama koji su zadovoljili na provjeri znanja obavljati će se 15. rujna 2015. godine, s početkom od 8 sati, u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi međimurskoj, u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kandidatkinjama utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.