Obilježavanje kraja školske godine "Dani maturanata-Coolijada 2015."

Photo PU_MA/2014/MATURANTI/IMG_8953.JPG

Foto: Ilustracija 

Temeljem danih informacija za medije dana 20. travnja 2015. godine, vezano uz održavanje završne proslave obilježavanja kraja školske godine za maturante srednjih škola Međimurske županije, napominjemo kako će u vremenu od 13. do 19. svibnja 2015. godine po gradu Čakovcu biti će organizirane „građanske ophodnje“, koje će sačinjavati predstavnici srednjih škola, roditelji učenika završnih razreda (maturanata), te policijski službenici. Zadaća istih biti će obilazak objekata i prostora na kojima će se zadržavati maturanti, s ciljem preventivnog djelovanja na sprječavanju protupravnog ponašanja maturanata te ocjenjivanja njihovog ponašanja. Završna proslava „Dani maturanata-Coolijada 2015.“ predviđena je dana 20. svibnja 2015. godine u 14,00 sati, kada je predviđen organizirani mimohod maturanata ulicama Grada Čakovca i završna svečanost u dvorani Graditeljske škole u Čakovcu sve do jutarnjih sati. 

U vremenu od 13. do 19. svibnja 2015. godine PU međimurska će na području  Grada Čakovca audio-vizualno snimati okupljanje maturanata u cilju praćenja njihovog ponašanja i utvrđivanja mogućih kažnjivih ponašanja. Isto tako će se snimanje okupljanja maturanata vršiti i dana 20. svibnja 2015. godine tijekom mimohoda maturanata kao i održavanja završne proslave u dvorani Graditeljske škole.

Policijska uprava međimurska će u vremenu održavanja završnih proslava maturanata, naročito u vremenskom razdoblju od 13. do 19. svibnja 2015. godine, samostalno i u suradnji sa inspekcijskim službama, provoditi pojačane aktivnosti usmjerene na poštivanje propisa iz domene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (čl. 12. st. 1. - zabrana usluživanja odnosno dopuštanja usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina), Zakona o trgovini (zabrane prodaje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina) i Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Kako bi obilježavanje ovih dana prošlo sa što manje posljedica apeliramo na maturante da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost, te sigurnost građana i imovine, da prekomjerno ne konzumiraju alkoholna pića, a  roditeljima skrećemo pozornost da iskoriste svoje pravo i dužnost i posvete dovoljno nadzora i brige svojoj djeci te ih usmjere i potaknu na pozitivna ponašanja.