Policijskoj upravi međimurskoj doniran Mobilni preventivni centar policije

Photo PU_MA/2015/KOMBI PREVENCIJA/MS.JPG

Foto: PU međimurska 

Danas u 11 sati, na Trgu Republike u Čakovcu predstavnik Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke, g. Ringo Kutz i načelnik Policijske uprave međimurske, Krunoslav Gosarić kao predstavnik Ravnateljstva policije, svečanim činom potpisivanja Darovnice konkretno su potvrdili višegodišnju suradnju i partnerski odnos Ministarstva unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na području prevencije kriminaliteta.

 

Svečanom programu primopredaje vozila prisustvovali su članovi ekspertnog tima Ministarstva unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke, Savezne pokrajine Baden-Württemberg, g. Joachim Schneider, g. Andreas Stenger i g. Bernie Weiss te predstavnici Službe prevencije Ravnateljstva policije na čelu s voditeljicom gđom Sandrom Veber, te župan Međimurske županije g. Matija Posavec sa zamjenicima, kao i zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca, g. Mario Medved.

     

Ministarstvo unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke, Savezne pokrajine Baden-Württemberg doniralo je našem Ministarstvu, odnosno Policijskoj upravi međimurskoj, kompletno opremljeno kombi vozilo ukupne vrijednosti 405.000 kuna. Njemački partneri prepoznali su našu Policijsku upravu kao vrlo angažiranu u osmišljavanju i provedbi preventivnih aktivnosti te su joj upravo iz tih razloga donirali prevencijsko vozilo. Radi se o prvom Mobilnom preventivnom centru policije takve vrste u Republici Hrvatskoj kojeg, osim standardne opreme i promidžbenih preventivnih materijala, čini i dodatna tehnička oprema od dva prijenosnika, multifunkcionalnog pisača, projektora s pripadajućim samostojećim platnom i digitalnog fotoaparata. Osiguran je i pristup mobilnom informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova te Internetu.

 

Međimurska policija prepoznala je potrebu da sa svojim građanima ima blizak odnos i laku dostupnost. U praksi će tome pridonijeti upravo donirani Mobilni preventivni centar policije. Prevencijom se žele ojačati stavovi o neprihvatljivosti kriminaliteta i spremnost ljudi da se međusobno zauzimaju jedni za druge - „Prevencija spaja!“.

 

„Donacija prevencijskog vozila produkt je dugogodišnje suradnje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. Vozilo je donirano Policijskoj upravi međimurskoj upravo zato što su njeni preventivci inovativni, uporni i kreativni u osmišljavanju preventivnih aktivnosti.“ – rekao je časnik za vezu Veleposlanstva savezne Republike Njemačke, g. Ringo Kutz.

 

 „Policijskoj upravi međimurskoj, kao jednoj od najboljih policijskih uprava na području prevencije kriminaliteta, prevencijsko vozilo pridonijeti će još većem zbližavanju policije i građana“ – rekla je voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije, gđa Sandra Veber.

 

„Izuzetno sam ponosan na činjenicu da je prevencijsko vozilo upravo donirano Policijskoj upravi međimurskoj“ – rekao je načelnik Policijske uprave međimurske, g. Krunoslav Gosarić.

 

Mobilni preventivni centar policije koristit će se na cijelom području Međimurske županije, a prve preventivne aktivnosti predviđene su u Općini Pribislavec (kod zgrade Društvenog doma), 9. lipnja i na Međimurskom sajmu poduzetništva (dvorana „MESAP-a“ u Nedelišću) 12., 13. i 14. lipnja.