Osobe s invaliditetom i policija - "Povjerenje i sigurnost"

Photo PU_MA/2015/Suradnja s udrugama invalida_tiskovna/Tiskovna m.jpg

Foto: Pu međimurska

Danas, 29. lipnja na redovnoj konferenciji za medije predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, gđa. Marija Ciglar i policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave, Marina Soldat predstavile su nedavnu suradnju međimurske policije i Saveza. U okviru te suradnje izrađen je i prigodan letak "Osobe s invaliditetom i policija", koji sadrži preporuke policijskim službenicima prilikom postupanja prema osobama s invaliditetom. Spomenutim aktivnostima priključila se i udruga koja nije članica Saveza, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec.

Sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetomte izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 92/14.) pokrenuta je inicijativa za provedbom dodatne edukacijom svih policijskih službenika.

Ovim zakonskim izmjenama i dopunama policijskom službeniku omogućeno je da kod primjene policijske ovlasti prema osobama s invaliditetom, kada to ocijeni potrebnim, zatraži pomoć osobe koja raspolaže znanjem o ispravnom načinu komunikacije i ophođenja prema osobama s invaliditetom, ovisno o specifičnosti svakog pojedinog oštećenja.

Kako bi se policijskim službenicima olakšalo postupanje, Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije (osam članica - Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Udruga invalida rada Međimurske županije, Udruga za sindrom Down Međimurske županije, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, Udruga tjelesnih invalida Međimurja i Udruga za autizam "Pogled“) i Policijska uprava međimurska osmislili su poseban informativni letak pod nazivom "Povjerenje i sigurnost“.

Informativni letak, koji je izrađen uz  financijsku potporu Međimurske županije, namijenjen isključivo policijskim službenicima, a sadrži informacije o udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na području Međimurske županije (naziv udruge, adresu, ime osobe kojoj se policijski službenik može obratiti i zatražiti informacije kada mu je potrebno dodatno znanje ili neki drugi vid pomoći pri odlučivanju u postupanju na terenu, kontakt telefon te preporuke o načinu ophođenja prema osobama s invaliditetom).          

Prošlog tjedna održano je više edukacija u sklopu kojih su se policijski službenici upoznali s načinima ophođenja prema osobama s invaliditetom.  

U znak zahvale na iznimnom doprinosu na poboljšanju suradnje međimurske policije i svih udruga koje su se uključile u spomenute aktivnosti, policijska službenica za prevenciju, Marina Soldat uručila je predsjednici Saveza, gospođi Ciglar, prigodnu zahvalnicu.