Obavijest o sječi šumskih stabala i prometu drva

Photo PU_MA/192 - FOTOGRAFIJE/kradja-suma-1.jpg

Početkom sezone grijanja veliki broj građana nabavlja drva za ogrjev iz vlastitih šuma ili kupovinom od drugih osoba, a bilježi se i veći broj krađa drva.

Foto: Ilustracija 

Početkom sezone grijanja veliki broj građana nabavlja drva za ogrjev iz vlastitih šuma ili kupovinom od drugih osoba, a bilježi se i veći broj krađa drva. Da bi kod rušenja stabala u šumama, prijevoza i prodaje drva postupali u skladu sa propisima, ali i da bi se suzbile krađe drva, u nastavku građanima dajemo osnovne smjernice o tome što moraju poduzeti.

 

Sječa šumskih stabala

Zakonom o šumama je propisano da se u šumi mogu sjeći samo stabla koja su doznačena. Pod doznakom stabala smatra se odabir stabala za sječu od strane stručne osobe. Doznaku stabala u državnim i privatnim šumama obavljaju stručne osobe Hrvatskih šuma d.o.o. Uprave šuma Koprivnica, Šumarije Čakovec. Zahtjev za doznakom stabala u privatnim šumama podnosi se u šumariji Čakovec, Ante Starčevića 57, Čakovec, a uz obrazac zahtjeva koji se popunjava u Šumariji, potrebno je priložiti slijedeće dokumente kojima od izdavanja nije proteklo više od 6 mjeseci:

  • gruntovni izvadak
  • posjedovni list
  • kopiju katastarskog plana

U slučaju da se radi o zahtjevu za sječu u šumi koja je u vlasništvu više osoba uz zahtjev je potrebno priložiti ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika svih ostalih šumoposjednika.

Zahtjev za sječu se podnosi tijekom cijele godine, a doznaka se obavlja tijekom razdoblja vegetacije. Doznaka stabala izdaje se šumoposjedniku i ona vrijedi tri godine od dana izdavanja. Postupak izdavanja dozvole se ne naplaćuje, plaćaju se samo prilozi uz zahtjev.

Doznačena stabla u šumi obilježena su zatesom i suhim otiskom okruglog čekića na žilištu panja sa utisnutim podacima šumarije i brojem čekića. Za sječu stabala izvan šume (drvo sa livada, oranica ,vrta, vinograda i dvorišta) nije potrebna doznaka stabala već samo popratnica Hrvatski šuma d.o.o za promet drva ukoliko se takva drva prevoze.

 

Promet drva (prijevoz, otprema, pohrana, prerada)

Zakonom o šumama propisano je da drvo (trupci i ogrjevno drvo) u prometu, iz šuma i izvan šuma, mora imati popratnicu koju izdaje nadležna šumarija i propisanu obilježbu na presjeku trupca. Rok važenja popratnice je 24 sata od vremena izdavanja.

Navedena obilježba se odnosi na šumarsku robu, metricu i na više dužine trupaca. Za prerađenu robu koja se ponovo stavlja u promet (kratko piljeni ogrjev i sl.) potrebno je uz račun-otpremnicu imati i fotopresliku popratnice.