Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima prijavljenim na interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca PU međimurske

Photo PU_MA/192 - FOTOGRAFIJE/AUTO.jpg

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u PU međimurskoj imenovana Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-2225/8-2014. od 08.siječnja 2014.godine provodi, sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (N.N. 74/10, 142/11, 53/12), postupak za odabir kandidata prijavljenih na interni oglas za radna mjesta u PU međimurskoj koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 03.12.2013. godine kako slijedi:

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u PU međimurskoj imenovana Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-2225/8-2014. od 08. siječnja 2014.godine provodi, sukladno članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (N.N. 74/10, 142/11, 53/12), postupak za odabir kandidata prijavljenih na interni oglas za radna mjesta u PU međimurskoj koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 03. prosinca 2013. godine kako slijedi: 

  1. VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI (OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKI CENTAR POLICIJE)
  2. ŠEF SMJENE POLICIJE POSTAJE – (POLICIJSKA POSTAJA ČAKOVEC)
  3. VOĐA GRUPE ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA – (ODSJEK ZA OBRADU KRIMINALITETA)

Komisija izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva, održati dana 23. siječnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati  u  Policijskoj upravi međimurskoj, Jakova Gotovca 7 (sala na drugom katu).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervju) s Komisijom.

Razgovor (intervju) s kandidatima  obavit će se dana  27. siječnja 2014. godine s početkom u 08,00 sati prema rasporedu o kojem će usmeno biti obaviješteni,  u Policijskoj upravi međimurskoj, Jakova Gotovca 7 (sala na drugom katu).

Komisija će u razgovoru (intervju) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervju) ako je dobio najmanje 5 bodova.