18. listopada- Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

Photo PU_VS/Akcije/trgovanje ljudima/letak, naslovna.jpg

Foto: ilustracija

Na preporuke Europskog parlamenta Europska komisija je 18. listopada proglasila Europskim danom borbe protiv suzbijanja trgovanja ljudima.

U potrazi za boljim životom, lakom zaradom ili, pak, avanturom, veliki broj osoba, mahom žena, postane žrtvom trgovine ljudima.

Priče o tragičnim sudbinama mladih djevojka koje neoprezno povjeruju u ponudu za dobar posao u inozemstvu, instantnu karijeru u svijetu show bussinesa, posredništvu agencije za upoznavanje bračnih partnera, sve češće pune medijski prostor i hrvatskih medija.

Kako je Hrvatska od zemlje tranzita trgovanja ljudima na putu prema zemljama Zapadne Europe odnosno od zemlje podrijetla s malim postotkom trgovanja ljudima postala i zemljom odrednicom, sve se više ukazuje potreba kako o fenomenu trgovanja ljudima, kao jednom od najgorih zločina suvremenog svijeta, treba glasnije govoriti.

Prema procjenama UN-a, svake godine u svijetu se trguje sa dva do četiri milijuna ljudi, dok godišnji prihod od trgovine ljudima iznosi između sedam i trinaest milijardi dolara. Prema tome, trgovanje ljudima i ilegalna migracija ostvaruju zaradu kao i trgovanje drogom.

Najveći postotak od ukupnog broja žrtava ovog oblika organiziranog kriminala čine mlađe žene i djeca, gotovo osamdeset posto, dok je sedamdeset posto tih žena prodano za seksualno izrabljivanje. Osim, prisilne prostitucije žrtve se često iskorištava i u svrhe pornografije, prislinog braka, robovskog rada, prosjačenja, nezakonitog usvajanja, trgovine ljudskim organima… U manjem broju žrtve su i muškarci koji obično završe kao robovi.

U svrhu senzibilizacije javnosti za ovu problematiku, te s ciljem prevencije trgovanja ljudima, uz Nacionalni plan za suzbijanje trgovine ljudima  za 2012.-2015. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, od 2012. godine provodi i kampanju „Dvije djevojčice“. Riječ je o preventivnoj kampanji koja se provodi uz potporu Veleposlanstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u 13 europskih zemalja, a cilj joj je senzibilizirati građane, posebice najosjetljivije skupine društva - djecu i mlade, kako prepoznati potencijalno opasne situacije koje upućuju na moguće trgovanje ljudima te kako se zaštititi ili zatražiti pomoć u slučaju da se postane žrtvom.

Pored navedenog Ravnateljstvo policije MUP-a RH u suradnji s nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama od prošle godine provodi akciju pod nazivom „Zajedno“, u cilju podizanja razine svijesti o prevenciji trgovanja ljudima, odnosno poticanja društva na odgovornu reakciju kako bi pridonijeli smanjenju i sprječavanju trgovanja ljudima.

Jedan od ciljeva akcije „Zajedno“ jest i da svaki pojedinac doprinese prepoznavanju i otklanjanju opasnih situacija, ali i prepoznavanju mogućih prijetnji koje su povezane s ovom ili srodnom vrstom kriminaliteta. Na ovaj se način želi utjecati na povećanje broja otkrivenih žrtava trgovanja ljudima koje se eksploatiraju u našoj zemlji, ali i onih žrtava koje se transportiraju kroz Republiku Hrvatsku. Educiranjem i informiranjem ugroženih skupina želi se smanjiti broj osoba koje mogu postati žrtvama trgovanja ljudima.

Uspostavljena je i SOS telefonska linija (0800 7799) na kojoj je moguće zatražiti pomoć i dobiti sve informacije, odnosno ukazati na slučajeve za koje se sumnja na trgovanje ljudima.