Obveze građana propisane Zakonom o prebivalištu

Photo PU_VS/O nama-fotke/zgrada_pu_w.jpg

Zakonom o prebivalištu („Narodne novine“ broj 144/12) građanima su utvrđene određene obveze i rokovi za izvršenje istih, koji se odnose na odjavu prebivališta hrvatskih državljana koji su se trajno naselili u inozemnstvu, prijavu mjesta prebivališta osoba koje su na privremenom boravku izvan RH...

Foto: ilustracija

 Zakonom o prebivalištu („Narodne novine“ broj 144/12) građanima su utvrđene određene obveze i rokovi za izvršenje istih: 

- obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj za hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Ovo moraju učiniti prije iseljenja, a ako su propustili mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Prilikom odjave osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja

- obveza osobe koja privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i slično da policijskoj upravi / postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojavi da privremeno boravi u inozemstvu. To može učiniti i u diplomatskoj misiji – konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.Narečena osoba je dužna priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (npr. potvrdu o zaposlenju, školovanju i pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu). 

Dojavu o privremenom boravku u inozemstvu osoba je dužna obnoviti nakon 5 godina, te nadalje svake tri godine, ako tamo boravi.

Rok za izvršenje ove obveze je 29.12.2013. godine, a u suprotnom će se pokrenuti postupak odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikada živjele na toj adresi, dužne su odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira u kojoj državi sada žive. Ako to ne izvrše, nadležna policijska uprava/postaja će pokrenuti postupak odjave njihovog prebivališta po služenoj dužnosti.             

Osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj, te se zbog toga nalaze u inozemstvu, moraju do 29.12.2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu/postaju gdje imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsko-konzularnu misiju – konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. U protivnom će se i za njih pokrenuti postupak odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

Građani koji su na dan 29.12.2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nisu nikada ishodili osobnu iskaznicu, kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese) moraju najkasnije do 29.12.2013. godine u nadležnoj policijskoj upravi/postaji ponovno prijaviti prebivalište. U protivnom će se izvršiti odjava njihovog prebivališta u službenoj evidenciji.