Imenovani novi načelnici Policijskih postaja u PU vukovarsko-srijemskoj

Photo PU_VS/Slike-nacelnici PP/200x300/zajednička.JPG

Danas, u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj, imenovani novi načelnici Policijskih postaja.

 Foto: PU vukovarsko-srijemska

Na temelju članka 60. Zakona o policiji, a u svezi s Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-152-OGR-2458/12 od 28.07.2012. godine, ministar unutarnjih poslova 27. kolovoza 2012. raspisao je interni natječaj za popunu rukovodećih radnih mjesta u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj na radno mjesto načelnik policijske postaje.

Nakon provedenog natječaja tijekom kojeg je izvršeno testiranje i intervju s kandidatima, a na osnovu postignutog broja bodova, ravnatelj policije MUP-a RH, gospodin Vlado Dominić s današnjim danom imenovao je devet novih rukovoditelja, načelnika policijskih postaja u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj.

  1. Načelnikom Policijske postaje Vukovar imenovan je Miro Bradić, dosadašnji policijski službenik za preventivu, taktiku i metodologiju rada policije u Odjelu policije PU vukovarsko-srijemske. Diplomirani kriminalist, apsolvent na poslijediplomskom specijalističkom studiju na ekonomskom fakultetu organizacije i managementa koji je policijsku karijeru započeo 1989. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost do poslova policijskog službenika za zakonitost, taktiku i metodologiju postupanja. 
  2. Načelnikom Policijske postaje Vinkovci s Ispostavom Markušica imenovan je Mladen Žiroš, dosadašnji policijski službenik za nadzor organiziranog kriminaliteta u Odjelu kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske. Diplomirani ekonomist koji je policijsku karijeru započeo 1991. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost a potom poslove kriminalističke policije pretežito iz domene organiziranog kriminaliteta. 
  3. Načelnikom Policijske postaje Županja imenovan je Saša Blumenschein, dosadašnji policijski službenik za imovinski kriminalitet u Odjelu kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske. Magistar ekonomije koji je policijsku karijeru započeo 1984. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost preko poslova policijskog službenika za gospodarski kriminalitet, poslove pomoćnika načelnika za poslove policije i poslove sigurnosti cestovnog prometa.
  4. Načelnikom Policijske postaje Ilok imenovan je Ivan Groznica, dosadašnji načelnik Policijske postaje Ilok u PU vukovarsko-srijemskoj. Stručni specijalist kriminalistike koji je policijsku karijeru započeo 1991. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost preko poslova zapovjednika postaje granične policije, donačelnika odsjeka granične policije do načelnika odjela policije.
  5. Načelnikom Policijske postaje Tovarnik imenovan je Zvonimir Musa, dosadašnji pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju u PU vukovarsko-srijemskoj. Stručni specijalist kriminalistike koji je policijsku karijeru započeo 1999. godine obnašajući poslove operativnog djelatnika, potom poslove policijskog službenika za imovinski kriminalitet a zatim i poslove pomoćnika načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju.
  6. Načelnikom Policijske postaje Otok imenovan je Tomislav Dežić, dosadašnji šef smjene u policijskoj postaji. Magistar inženjer agroekonomike koji je policijsku karijeru započeo 1990. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost preko poslova policijskog službenika za kontradiverzionu i protueksplozijsku zaštitu do poslova voditelja smjene graničnog prijelaza.
  7. Načelnikom Policijske postaje Vrbanja imenovan je Josip Župarić, dosadašnji vođa grupe za suzbijanje maloljetničke delinkvencije u Odjelu kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske. Diplomirani kriminalist sa završenim poslijediplomskim specijalističkim, sveučilišnim studijom organizacije i managementa, pred obranom doktorske disertacije, koji je policijsku karijeru započeo 1991. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost preko poslova policijskog službenika za suzbijanje kriminaliteta od posebnog sigurnosnog značaja, policijskog službenika za ratne zločine do poslova policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju.
  8. Načelnikom Postaje prometne policije Vinkovci imenovan je Zdravko Čuljak, dosadašnji voditelj odsjeka ratnih zločina u Odjelu kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske. Diplomirani ekonomista sa završenim poslijediplomskim specijalističkim, sveučilišnim studijom organizacije i managementa, koji je policijsku karijeru započeo 1990. godine obnašajući poslove od policijskog službenika za pozorničko patrolnu djelatnost preko poslova policijskog službenika za opći kriminalitet, poslova policijskog službenika za organizirani kriminalitet, zapovjednika policijske postaje, pomoćnika voditelja smjene OKC-a do poslova voditelja odsjeka terorizma i ratnih zločina.
  9. Načelnikom Postaje granične policije Bajakovo imenovan je Luka Domaćinović, dosadašnji pomoćnik načelnika policijske postaje za zaštitu granice. Diplomirani kriminalist koji je policijsku karijeru započeo 1991. godine obnašajući poslove policajca specijalca, poslove vođe specijalističke grupe, potom poslove instruktora specijalističke obuke, zatim poslove pomoćnika načelnika policijske postaje za granicu i policiju do poslova policijskog službenika za preventivu, taktiku i metodologiju rada policije.
 Miro Bradić  Mladen Žiroš Saša Blumenschein
          Miro Bradić                  Žiroš Mladen          Saša Blumenschein
 PP Vukovar PP Vinkovci s Ispostavom Markušica  PP Županja 
     
 Ivan Groznica  Zvonimir Musa Tomislav Dežić
Ivan Groznica Zvonimir Musa Tomislav Dežić
 PP Ilok  PP Tovarnik  PP Otok
     
 Josip Župarić  Zdravko Čuljak  Luka Domaćinović
Josip Župarić Zdravko Čuljak Luka Domaćinović
 PP Vrbanja  PPrP Vinkovci  PGP Bajakovo