Obavijest građanima o unošenju bilja i biljnih proizvoda u pogranično područje Republike Hrvatske

Photo pu_vs/Objekti/MCGP Županja.jpg

Imajući u vidu da se policija, a posebno granična policija, prilikom provođenja nadzora državne granice, odnosno svojih policijskih ovlasti, susreće s građanima koji nisu u potpunosti upoznati s propisima, uglavnom iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede,

Foto:ilustracija

Imajući u vidu da se policija, a posebno granična policija,  prilikom provođenja nadzora državne granice, odnosno svojih policijskih ovlasti,  susreće s građanima koji nisu u potpunosti upoznati s propisima, uglavnom iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, odnosno fitosanitarne inspekcije, o načinu unošenja bilja i biljnih proizvoda u pogranično područje Republike Hrvatske, osobito uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, u interesu javnosti, odnosno građana, obavještavamo sve zainteresirane o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda u pogranično područje Republike Hrvatske, odnosno o primjeni odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske(Narodne novine, br. 81/13), koji je na snazi od 01. srpnja 2013. god.

Ukratko, prema Zakonu o biljnom zdravstvu (Narodne novine, br. 75/05 i 55/11), zabranjeno je unošenje u Republiku Hrvatsku (Europsku uniju) pojedinih vrsta bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz nekih trećih zemalja.

Ovim Zakonom propisano je i da određeno bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti koji se unose iz trećih zemalja podliježu obveznom fitosanitarnom pregledu pri unošenju u Republiku Hrvatsku (Europsku uniju), koji obavlja fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede na mjestima ulaska (ulaznim graničnim prijelazima).

Istim je Zakonom propisano da ministar nadležan za poslove poljoprivrede može iznimno, uz određene uvjete, propisati odstupanja od zabrane unosa ili obveznog fitosanitarnog pregleda, ako su se bilje i biljni proizvodi koji se unose rabili u pograničnom području susjedne zemlje, a namjeravaju se upotrebljavati na obližnjim lokacijama u pograničnom području Republike Hrvatske, ako pritom ne postoji opasnost od širenja karantenskih i drugih organizama štetnih za bilje.

Na temelju zakonskih ovlasti, ministar poljoprivrede donio je  Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 81/13), u daljnjem tekstu: Pravilnik, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013., na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Pravilnikom su propisani posebni uvjeti uz koje se određeno bilje može unositi u pogranično područje RH bez fitosanitarnog pregleda.

Odredbe Pravilnika usklađene su s općim fitosanitarnim načelima koja se ugrađuju u bilateralne sporazume što se sklapaju sa susjednim trećim zemljama radi reguliranja pograničnog prometa.

Prema fitosanitarnim kriterijima, bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti razvrstavaju se u pogledu mogućnosti i uvjeta unošenja u RH (EU) u četiri skupine:

 1. Skupina A – Zabranjeno unošenje

Bilje koje je zabranjeno unositi u RH (EU) iz susjednih trećih zemalja

(čl. 5. Pravilnika)

– gomolji krumpira namijenjeni sadnji (sjemenski krumpir)

– bilje iz roda loza (cijepovi vinove loze, lozni pupovi, podloge za vinovu lozu, reznice, trsovi i sl.), isključujući grožđe

 1. Skupina B – Unošenje uz fitosanitarni pregled

Bilje za koje je obvezan fitosanitarni pregled i koje se može unositi u RH (EU) samo preko mjesta ulaska određenih za unošenje takvoga bilja.

(čl. 6. Pravilnika)

– sadni materijal višegodišnjega bilja (sadni materijal voćaka, drvenasto ukrasno bilje)

– presadnice jagode

– tlo i supstrati za uzgoj bilja koji se sastoje od organskih tvari, isključujući supstrate koji se u cijelosti sastoje od treseta

Mjesta ulaska (ulazni granični prijelazi) na granici sa susjednim trećim zemljama određena za unošenje bilja koje podliježe fitosanitarnom pregledu:

– Stara Gradiška (Bosna i Hercegovina)

– Nova Sela (Bosna i Hercegovina)

– Karasovići (Crna Gora)

– Bajakovo (Srbija)

 

 1. Skupina C – Unošenje u pogranično područje uz posebne uvjete (povlasticu)

Bilje koje se može unositi u pogranično područje RH uz posebne uvjete propisane Pravilnikom (uz povlasticu)

(Prilog 1. Pravilnika)

1. Povrće:

– celer (list ili korijen s listom),bosiljak (list),gorka tikvica, patlidžan

2. Voće:

– plodovi agruma (naranča, limun, mandarina, grejpfrut, kumkvat i dr.)

3. Krumpir

– merkantilni (konzumni) krumpir

4. Rezano cvijeće:

– karanfil, krizantema, orhideje (kaćuni), pelargonija, sadarka, gipsofila, zlatnica.

5. Svježi dijelovi bilja koji nisu namijenjeni za sadnju: zelenilo, ukrasne grane s cvjetovima, listovima (iglicama) i sl., isključujući plodove i sjeme:

– četinjače (smreka, jela, bor i dr.), palme iz roda Phoenix, hrast, pitomi kesten, topola, jablan, svježi dijelovi bilja iz rodova Citrus, Fortunella i Poncirus te njihovih križanaca (naranča, limun, mandarina, grejpfrut, kumkvat i dr.)

6. Sjeme:

– graha, kukuruza, lucerne, luka kozjaka, crvenog luka, poriluka i vlasca, paprike, rajčice, bilja iz roda Prunus (šljiva, breskva, marelica, trešnja, višnja i dr., te ukrasne vrste), maline i kupine, suncokreta,– riže                    

7. Presadnice cvijeća i povrća

8. Lukovice, gomolji i podanci ukrasnog bilja

3.1. POSEBNI UVJETI

 • Bilje iz Skupine C, kad ga u pogranično područje RH unosi korisnik prava u skladu s Pravilnikom, ne podliježe fitosanitarnom pregledu pri unošenju.
 • Korisnik prava može bilje iz Skupine C unositi preko graničnih prijelaza i preko prijelaznih mjesta koja su međunarodnim ugovorima ili hrvatskim propisom određeni za pogranični promet.
 • Bilje iz Skupine C, ako se unosi u skladu s ostalim posebnim uvjetima, ne mora se unositi preko mjesta ulaska na kojima djeluje fitosanitarna inspekcija.
 • Bilje iz Skupine C smiju unositi samo korisnici prava koji posjeduju rješenje Ministarstva poljoprivrede kojim se odobrava unošenje toga bilja (= odobrenje).

Zahtjev za izdavanje ovoga odobrenja korisnici prava mogu podnijeti pisanim putem na adresu:

                         Ministarstvo poljoprivrede,

                        Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike

                        Sektor fitosanitarne politike

                        10000 Zagreb

                        Ulica grada Vukovara 78

Dodatne informacije vezane uz podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja mogu se dobiti na telefone Ministarstva poljoprivrede:

01 610 6690, 01 610 9514 i 01 610 9390.

Bilje iz skupine C SMIJU koristiti samo korisnici prava koji su ga unijeli u RH.

Bilje iz Skupine C uneseno u pogranično područje RH u skladu s posebnim uvjetima NIJE DOPUŠTENO stavljati na tržište RH (čl. 10. Pravilnika).

PRAVO UNOŠENJA U POGRANIČNO PODRUČJE RH UZ POSEBNE UVJETE ODNOSI SE SAMO NA BILJE I BILJNE PROIZVODE NAMIJENJENE ZA VLASTITE POTREBE (čl. 9. st. 2. Pravilnika).

REDOVNI POSTUPAK NA GRANIČNOM PRIJELAZU

Prije svakog unošenja bilja iz Skupine C korisnik prava obvezan je u evidencijski list za bilje upisati vrstu i jednokratnu količinu bilja koju tom prilikom namjerava unijeti u pogranično područje RH.

Evidencijski list za bilje izdaje Ministarstvo poljoprivrede i dostavlja ga korisniku prava zajedno s odobrenjem.

Prilikom svakog unošenja bilja iz Skupine C korisnik prava obvezan je ovlaštenom graničnom službeniku RH:

predati radi potvrđivanja evidencijski list za bilje

predočiti odobrenje Ministarstva poljoprivrede.

Ovlašteni granični službenik RHpotvrđuje svojim potpisom i otiskom službenog pečata u evidencijskom listu jednokratno unošenje određene količine bilja iz Skupine C.

Evidencijski granični list potvrđuju:   

 • fitosanitarni inspektor:  ako na graničnom prijelazu djeluje fitosanitarna inspekcija. Bilje iz Skupine C unosi se tijekom radnog vremena inspekcije
 • carinski službenik:

ako na graničnom prijelazu ne djeluje fitosanitarna inspekcija ili se bilje iz skupine C unosi izvan radnog vremena fitosanitarne inspekcije

 • službenik granične policije:

ako na graničnom prijelazu ili prijelaznom mjestu djeluje samo granična policija RH. 

 1. Skupina D – Slobodno unošenje

(čl. 7. Pravilnika)

Bilje koje bez fitosanitarnog pregleda i drugih fitosanitarnih ograničenja može unositi u RH (EU) svaki građanin RH ili strani državljanin.

– sve bilje i biljni proizvodi koji nisu razvrstani u skupine A, B ili C.