Poziv na intervju za voditelje službi, voditelja OKC-a i zamjenika načelnika u PU vukovarsko-srijemskoj

Photo PU_VS/O nama-fotke/zgrada_pu_w.jpg

Raspored intervjua za odabir kandidata za slobodna radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi vukovarsko - srijemskoj i to: voditelja službi, voditelja OKC-a i zamjenika načelnika PU.

 Foto: PU vukovarsko-srijemska

Komisija za provedbu Internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi vukovarsko - srijemskoj i to: 

 

 

 1. zamjenik načelnika policijske uprave
 2. voditelj operativno - komunikacijskog centra policije
 3. voditelj službe policije
 4. voditelj službe za granicu
 5. voditelj službe kriminalističke policije
 6. voditelj službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova

izvješćuje da će se razgovor (intervju) kandidata koji su zadovoljili na testiranju održanog dana 18. listopada 2012. godine, održati u PU vukovarsko srijemskoj, soba 208,  sljedećim redoslijedom: 

- 22. listopada 2012. godine održat će se razgovor (intervju) s sljedećim kandidatima: 

 1. BAKIĆ SLAVEN od 9,00 – 9,20 sati
 2. ČAČIĆ ZLATKO od 9,20 – 9,40 sati
 3. ĆORLUKA IVICA  od 9,40 - 10,00 sati
 4. DRMIĆ IVAN 10,00 -10,20, sati
 5. FRANJIĆ DRAGAN 10,20 – 10,40 sati
 6. IVKIĆ IVO 10,40 -11,00 sati
 7. JANIĆ KRUNOSLAV 11,00 – 11,20 sati
 8. KALINIĆ LUKA 11,20 – 11,40 sati
 9. KARAMATIĆ MARIO 11,40 – 12,00 sati

 - 23. listopada 2012. godine održat će se razgovor (intervju) s sljedećim kandidatima:

 1.  KIRCHBAUER MATO od 9,00 – 9,20 sati
 2. LOVRIĆ GORAN od 9,20 – 9,40 sati
 3. SIČANICA MARIJAN od 9,40 – 10,00 sati
 4. ŠIMUNDIĆ ŽELJKO od 10,00 – 10,20 sati
 5. TURIĆ PERO od 10,20 – 10,40 sati
 6. ZOVAK NENAD od 10,40, - 11,00 sati
 7. KOS MARIJAN od 11,00 – 11,20 sati, pod pretpostavkom uspješnog rješavanja testa

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.