Jesenski poljoprivredni radovi i blato na kolniku

Photo PU_VS/Polja/blatnjava lenija.jpg

Vozači, oprez! I ove godine početkom jeseni intenziviraju se poljoprivredni radovi. Započela je kampanja šećerne repe te se narednih mjeseci na našim prometnicama očekuje pojačano prometovanje traktora, radnih strojeva, priključnih vozila kao i teretnih vozila.

 Foto: ilustracija

I ove godine početkom jeseni intenziviraju se poljoprivredni radovi. Započela je kampanja šećerne repe te se narednih mjeseci na našim prometnicama očekuje pojačano prometovanje traktora, radnih strojeva, priključnih vozila kao i teretnih vozila. 

Područje Policijske uprave vukovarsko-srijemske karakteristično je upravo po znatnom udjelu stanovništva koje se bavi poljoprivredom, stoga je i logično kako našim cestama prometuje velik broj poljoprivrednih vozila. Nažalost, neki vozači takvih vozila sudjeluju u prometu na cestama na način da ne poštuju prometne propise što dodatno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu. Vremensko razdoblje koje predstoji, s čestim izmjenama kišnih i sunčanih razdoblja, dodatno povećava rizike događanja prometnih nesreća, a događanju prometnih nesreća osobito pogoduje iznošenje blata na kolnik na kotačima traktora prilikom izvođenja poljoprivrednih radova. Ovakav neodgovoran način postupanja u prometu do krajnjih granica povećava rizik od događanja prometnih nesreća i to onih s najtežim posljedicama.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u čl. 45. propisano je da vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom obavezno mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača. Ukoliko vozač ne ukloni blato s kotača, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000 kuna. Međutim rijetki vozači se nažalost pridržavaju ove zakonske odredbe. Problem nastaje kada padne kiša uslijed čega dolazi do miješanja zemlje sa kišom te se stvara blato, kolnik je tada vrlo sklizak i postaje opasan za sve sudionike u prometu. 

Prema čl. 35. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je dužan sa ceste i cestovnog zemljišta ukloniti i predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište, te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti, ukoliko to ne učini Zakonom je predviđena novčana kazna u iznosu od 1.000 kuna, a ukoliko se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku određena je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna. 

Ukoliko vozač, vlasnik vozila ili druga osoba ne postupe u skladu s Zakonom, odnosno ukoliko ne uklone predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište o njegovom trošku to će učiniti pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje cesta.  

Za uklanjanje blata s kolnika policija angažira tvrtke nadležne za održavanje ceste te im ustupa podatke o počinitelju prekršaja nanošenja blata na kolnik tako da će onaj koji nanese blato biti u obvezi i snositi troškove čišćenja koji mogu mnogostruko nadmašiti predviđenu novčanu kaznu temeljem Zakona. 

Apeliramo ovom prilikom na sve odgovorne osobe za organizaciju izvoza (sa obradivih površina) i prijevoza, a posebno sve vozače, koji sudjeluju u prometu poljoprivrednim i drugim vozilima, kojima se poljoprivredni urod izvozi i prevozi našim cestama, da prije uključivanja na asfaltirane cestovne površine osiguraju čišćenje svojih vozila, jednako tako svim ostalim sudionicima u prometu savjetujemo da pripaze ako uoče mjesto gdje traktor ili drugo vozilo izlazi na cestu sa blatnjavim gumama jer je kolnik tada vrlo sklizak te da o uočenim većim onečišćenjima obavijeste nadležnu policijsku postaju.