Predstavljena aplikacija za dojave građana

Photo PU_VS/e-sigurnost/aplikacija za dojave/naslovna.JPG

Na konferenciji za medije održanoj danas, 13. listopada, u prostorijama PU vukovarsko-srijemske, predstavljena je aplikacija za dojave građana, kojom će građani moći snimiti događaj koji ugrožava sigurnost i anonimno poslati na policijski sustav.

PU: vukovarsko-srijemska

Na konferenciji za medije održanoj 13. listopada, u prostorijama PU vukovarsko-srijemske, predstavljena je aplikacija za dojave građana, kojom će građani moći snimiti događaj koji ugrožava sigurnost i anonimno poslati na policijski sustav. 

Riječ je o aplikaciji koju svaki građanin može skinuti sa određenim linkova i ugraditi u svoj pametni telefon. Inače, aplikacija za dojave građana je komponenta projekta E-policija tj. E-sigurnost koji se provodi u svim policijskim upravama, dok se u pojedinim kao Pilot-projekt provode i ostale dvije komponente projekta koje uključuju korištenje video kamera ugrađenih  u policijske odore te će se njima snimati sva policijska postupanja i sustava za rad na terenu, koji predstavlja modernizaciju samog načina rada policijskih službenika jer predviđa korištenje modernih tehnologija - tablet uređaja. Njime bi se, primjerice, povećalo vrijeme koje policijski službenik provodi na terenu, a smanjilo vrijeme koje provodi u službenim prostorijama.

Sustav za upravljanje policijskim kamerama provodit će se kao Pilot-projekt u nekoliko policijskih postaja na području PU zagrebačke, splitsko-dalmatinske, primorsko-goranske, osječko-baranjske i istarske, dok će se sustav za rad na terenu provoditi također kao Pilot-projekt u nekoliko policijskih postaja u PU zagrebačkoj, splitsko-dalmatinskoj, primorsko-goranskoj i osječko-baranjskoj.

Naravno, cilj je ovog Projekta, nakon analize i evaluacije prikupljenih podataka, da sve tri sastavnice zažive u svim Policijskim upravama.

O samom načinu korištenja aplikacije za dojave građana govorili su Vlado Jurić, voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije PU vukovarsko-srijemske, Ivana Mudrinić, policijska službenica za preventivu,taktiku i metodologiju rada policije i Dražen Pešić, policijski službenik za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa iz Službe policije.

Aplikacija, u svega nekoliko jednostavnih koraka, omogućava građanima da događaj u čiju zakonitost sumnjaju ili koji, pak, ugrožava sigurnost, snime i pošalju na centralni portal MUP-a. Uz snimku građani mogu poslati i određeni tekst ili komentar, a predviđena je i daljnja, anonimna komunikacija s policijskim službenicima koji zaprime poruku, kako bi građani odmah mogli odgovoriti na moguća dodatna pitanja. Policijski službenici u operativno-komunikacijskim centrima, za svaku dojavu zaprimljenu na ovaj način, odmah procijenjuju je li potrebno žurno postupanje te ju proslijeđuju u rad nadležnoj službi ili je odbijaju kao nevažnu.

O ostalim mogućnostima ove novine u radu policije možete doznati u samoj aplikaciji, koju preuzmite na linkovima:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.span.devosijek.mup

Windows:

https://www.microsoft.com/hr-hr/store/apps/policija-sigurnost-i-povjerenje/9nblggh5z7w1

Apple:

https://itunes.apple.com/hr/app/policija-sigurnost-i-povjerenje/id1042609294?mt=8