Oružje kao uspomena : Obavijest građanima

Photo PU_VS////oruzje03.jpg

U srijedu, 5. lipnja 2013. godine istječe jednogodišnji rok u kojemu su građani, kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene, dužni onesposobiti oružje te ga zadržati ili predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.

 Foto: ilustracija

U srijedu, 5. lipnja 2013. godine istječe jednogodišnji rok u kojemu su građani, kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene, dužni onesposobiti oružje te ga zadržati ili predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade. Ta odredba je propisana u članku 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 59/12).

Građani koji se odluče onesposobiti oružje, moraju ga o vlastitom trošku onesposobiti  kod trgovačkog društva ili obrta koji se bave popravkom i prepravkom oružja, a MUP im je izdao odobrenje za obavljanje te djelatnosti. Za onesposobljeno oružje građanin dobiva potvrdu koju treba predati zajedno s oružnim listom za držanje oružja kao uspomene u policijsku upravu/policijsku postaju radi odjave.

Građani koji žele predati oružje u korist Republike Hrvatske, mogu to učiniti u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji. Za predano oružje u korist Republike Hrvatske ne naplaćuje se upravna pristojba za odjavu oružja.

Vlasnici oružja kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene, ako  do 5. lipnja 2013. ne onesposobe oružje ili ga ne predaju u korist Republike Hrvatske, podliježu odredbi članka  91. stavak 2. Zakona o oružju, kojim je propisano da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 45 dana kazniti za prekršaj fizička osoba kojabez odobrenja nabavi, drži ili nosi oružje za čiju je nabavu prema Zakonu potrebno odobrenje.Osim predviđene kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.