Snijeg otežava život u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Photo PU_VS/Prometne/Gorjanski rit_snijeg.jpg

 Foto: PU vukovarsko-srijemska

Povodom trenutnih obilnih padalina snijega na području županije, Podrični ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Vukovaru, objavio je priopćenje i preporuku jedinicama lokalne uprave i samouprave, te građanima, koje prenosimo u cijelosti:

PREPORUKA JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

Zbog ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s visokim snijegom, otežanim prometovanjem na svim prometnicama, te najavom novih snježnih oborina i dugotrajno niskih temperatura, a sukladno apelu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Preporučamo uvođenje pripravnosti svih operativnih snaga zaštite i spašavanja te, u skladu s razvojem situacije na terenu, praćenje njihova reagiranja i usklađenog djelovanja prema prioritetima.

 PREPORUKE GRAĐANIMA

Također, svim građanima preporučamo postupanje prema naputcima i mjerama koje nalažu čelnici jedinica lokalne samouprave i žurne službe na terenu te aktivno sudjelovanje u provođenju obveza čišćenja snijega prema odlukama o komunalnom reduSvima koji nemaju izrazitu potrebu preporučamo da se ne upućuju na put, posebno ako nemaju odgovarajuću zimsku opremu. Građanima savjetujemo da ostanu u svojim kućama i bez prijeke potrebe  ne izlaze dok se uvjeti na javno - prometnim površinama ne normaliziraju. 

Za sve značajnije događaje, posebno one u kojima zbog vremenskih neprilika može doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti građana, upućujemo građane da nazovu broj 112 kako bi im na najbrži način bila omogućena pomoć nadležnih službi.