Ministar MUP-a raspisao interne oglase za rukovoditelje u MUP-u i PU

Photo PU_VS/O nama-fotke/zgrada_pu_w.jpg

 Foto: ilustracija

Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na temelju članka 62. Zakona o policiji, a u svezi s Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova raspisao je interne oglase.

Interni oglasi se odnose na popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova i dvadeset policijskih uprava u Republici Hrvatskoj.

Interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca provodi Komisija za provedbu internog oglasa koju imenuje ministar.

Kandidati/kinje prijavljeni na interni oglas za koje Komisija utvrdi da ispunjavaju formalne uvjete, obvezni/e su pristupiti testiranju koje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervjua na kojem se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu.

O rezultatima internog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o izboru kandidata/kinje u roku od tri mjeseca od dana objave oglasa na web stranicama Ministarstva uprave.       

O Internom oglasu za Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku više možete pročitajte ovdje.