Poziv na testiranje

Photo PU_VS/O nama-fotke/zgrada_pu_w.jpg

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Povjerenstvo za odabir kandidata za radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj objavljuje POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 12. rujna 2017. godine, za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih

 Foto: ilustracija

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Povjerenstvo za odabir kandidata za radna mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj objavljuje POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  12. rujna 2017. godine, za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radno mjesto načelnika policijske postaje:

1. POLICIJSKA POSTAJA VUKOVAR

  2. POLICIJSKA POSTAJA ILOK

  3. POLICIJSKA POSTAJA TOVARNIK

  4. POLICIJSKA POSTAJA VINKOVCI SA ISPOSTAVOM MARKUŠICA

  5. POLICIJSKA POSTAJA OTOK

  6. POLICIJSKA POSTAJA VRBANJA

  7. POSTAJA PROMETNE POLICIJE VINKOVCI

  8. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE BAJAKOVO

 

koje će se održati dana 03. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Gradske vijećnice, ulica J. B. Jelačića 1.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Osobe koje nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas.

 PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.         

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.

3. Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) u dana 04. listopada 2017. godine.  

 O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

 

 Povjerenstvo za provedbu internog oglasa