Policija u mjesecu veljači obilježava „Dan sigurnijeg interneta“

Photo PU_VS/Akcije/Prevencija/tko ti je kriv/vk 19.2/naslovna.jpg

Foto: MUP/PU vukovarsko-srijemska

U petak, 19. veljače, u Vinkovcima je Ravnateljstvo policije u suradnji s Policijskom upravom vukovarsko-srijemskom, Policijskom upravom osječko-baranjskom, Gradom Vinkovcima i Dramskim studijom za mlade „Atelier“ iz Osijeka provelo završnu aktivnost u sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta.

Dan sigurnijeg Interneta, ove godine pod motom „Odigraj svoju ulogu za bolji Internet!“, obilježava se u zemljama Europske Unije svake godine u mjesecu veljači. Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova u suradnji s partnerima osmislilo je čitav spektar preventivnih aktivnosti usmjerenih na promicanje sigurnijeg i odgovornijeg korištenja Interneta i drugih modernih tehnologija, osobito među djecom i mladima te sprječavanja svakog oblika njihove zlouporabe.

U sklopu programa završne aktivnosti policijski službenici su proveli interaktivne edukativne radionice na temu sigurnog korištenja interneta namijenjene učenicima završnih razreda osnovnih škola Grada Vinkovaca, nakon čega je u izvedbi Dramskog studija za mlade „Atelier“ iz Osijeka u Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima izvedena kazališna predstava „Tko ti je kriv?“ u režiji Ivana Kristijana Majića. Na ovaj način poslana je poruka o posljedicama zlostavljanja i sramoćenja  putem Interneta i društvenih mreža.

Završnoj aktivnosti prethodila je konferencija za medije sa ciljem senzibiliziranja šire javnosti o rizicima i opasnostima kojima su svi građani, a posebno djeca i mladi, izloženi prilikom korištenja Interneta i novih komunikacijskih tehnologija. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik Grada Vinkovaca dr. Mladen Karlić, voditeljica Službe prevencije u Ravnateljstvu policije gospođa Sandra Veber, voditelj Službe kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske gospodin Mario Karamatić,  gospođa Maša Pešec, defektologinja OŠ I.G. Kovačića Vinkovci, gospođa Ines Majer, tajnica Udruge „Academus“ te gospodin  Ivan Kristijan Majić, voditelj osječkog Dramskog studija za srednjoškolce Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Tom prilikom dani su savjeti o mjerama zaštite i sigurnim načinima korištenja Interneta, a predstavljene su i preventivne aktivnosti Ravnateljstva policije, policijskih uprava i partnera provedene u mjesecu veljači na temu sigurnog korištenja Interneta i to:    

- 4. veljače 2015. godine Ravnateljstvo policije se pridružilo Centru za sigurniji Internet Hrvatska, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Microsoft-u Hrvatska i VIPnet-u na svečanom obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta. Tom prilikom Filozofski fakulteta Sveučilišta u Osijeku predstavio je rezultate istraživanja o navikama korištenja interneta od strane djece provedenog u okviru EU projekta  Safer Internet Centre CroatiaMaking internet a good and safe place” 

- Ravnateljstvo policije je organiziralo Seminar „Nove tehnologije i elektronički kriminalitet“ namijenjen policijskim službenicima za prevenciju iz svih policijskih uprava, a koji je proveden na Policijskoj akademiji od 8. do 11. veljače 2016. godine. Stručnjaci s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, Centra za sigurniji Internet, Agencije za zaštitu osobnih podataka ali i stručnjaci iz Ravnateljstva policije koji se bave suzbijanjem visokotehnološkog kriminaliteta i kriminaliteta na štetu djece i mladih  informirali su policijske službenike za prevenciju o najnovijim trendovima korištenja Interneta i modernih komunikacijskih tehnologija, o opasnostima i rizicima kojima su korisnici izloženi kao i  najčešćim oblicima kriminaliteta počinjenog uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija te su ih educirali o načinima zaštite i najboljoj praksi u provedbi preventivnih aktivnosti.

- U svim županijama Republike Hrvatske, policijske uprave su intenzivirale provedbu preventivnih aktivnosti kako bi građane, posebice djecu i mlade, upozorilo na opasnosti s kojima se mogu susresti prilikom korištenja Interneta i drugih suvremenih komunikacijskih tehnologija te ih educiralo o sigurnim načinima njihovog korištenja, a posebice:

- vrstama i načinima prevencije vršnjačkog nasilja i kriminaliteta na štetu djece i mladih proizašli iz zlouporabe Interneta i modernih komunikacijskih tehnologija,

-načinima povećanja sigurnosti korištenja Interneta, posebice kada su korisnici najmlađi članovi društva

U tom smislu, pod motom „Odigraj svoju ulogu za bolji Internet!“, provedene su slijedeće preventivne aktivnosti:

 • edukativna predavanja i interaktivne radionice namijenjena djeci osnovnih i srednjih škola
 • edukativna predavanja namijenjena roditeljima
 • tematske aktivnosti u Informativnom centru za prevenciju u Osijeku i Rijeci
 • tematske kazališne predstave pripremljene u suradnji s partnerima
 • javna tribina u Puli, namijenjena učenicima 1. i 2. razreda srednjih škola
 • tematske aktivnosti uz korištenje Mobilnog preventivnog centra na području Međimurske županije
 • webinar –  on-line predavanje u koje se uključilo 12 škola sa područja Osječko-baranjske županije
 • intenziviranje provedbe preventivnih projekata i aktivnosti na temu sigurnog korištenja interneta
 • sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu na Filozofskom fakultetu u Osijeku uz predstavljanje preventivnih projekata na temu sigurnosti i zaštite djece na internetu 
 • radionica izrade digitalnih stripova namijenjena učenicima 7. razreda u Požegi
 • interaktivna multimedijalna prezentacija u šalter sali Policijske uprave splitsko-dalmatinske sa tematskim sadržajima, informacijama i savjetima u svezi sigurnog  korištenja internet
 • sudjelovanje u lokalnim radijskim i televizijskim  emisijama na temu sigurnog korištenja interneta