Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

Photo PU_VS/Predmeti i sredstva kd-a/oruzje04.jpg

Informiramo građane kako je dana 5. lipnja, na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju.

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Dana 5. lipnja 2012. godine, stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je objavljen u NN broj 59/2012.

Izmjene i dopune odnose na nekoliko različitih područja iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, kao što su: upravni poslovi, javni red i mir, poslovi suzbijanja kriminaliteta, postupanje granične policije prilikom unosa i iznosa oružja iz Republike Hrvatske te postupanje u području ispitivanja i obilježavanja vatrenog oružja.

Tako npr. obzirom na opasnost koju pojedine vrste zračnog oružja i oružja s tetivom stvarno predstavljaju, bilo je potrebno „prebaciti“ iz niže u višu kategoriju (u smislu prava i obveza vlasnika oružja) zračno oružje čija je kinetička energija veća od 10,5 džula ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća ili kalibra većeg od 4,5 mm, i oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N. Isto je prebačeno iz kategorije „D“ u kategoriju „C“.

To znači, da fizičke osobe starije od 21 godine smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabavljati i držati oružje „C“ kategorije. Osobe su dužne oružje „C“ kategorije prijaviti nadležnim tijelima u roku 8 dana od dana nabave, a nadležno tijelo će za prijavljeno oružje izdati potvrdu, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani člankom 10. st.2. t.2., 3., 4. i 5. Zakona o oružju. Isto tako, nadležno će tijelo oduzeti navedeno oružje za koje je izdana potvrda o prijavljenom oružju od fizičke osobe koja prestane ispunjavati uvjete propisane čl.10. st.2. t.3., 4., 5. i st.3. t.1.

Isto tako, u kategoriju zabranjenog oružja uvrštava se i oružje kategorije „C“ i „D“ kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda te je uvrštena obveza prijavljivanja oružja „D“ kategorije samo u slučaju prelaska državne granice.

Uz navedeno, za građane koji posjeduju oružje, propisuje se zabrana nošenja oružja kategorije „B“, „C“ i „D“ na javnim mjestima na način da je ono vidljivo drugim građanima ili na način koji građane uznemiruje te je propisana i sankcija za prekršaj ukoliko se postupa sukladno donesenoj odredbi.

Uvedena je  mogućnost iznajmljivanja oružja stranim lovcima kojima je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za stranca.

U dijelu u kojem se propisuje unos i iznos oružja i streljiva preko granice u svrhu lova, ograničeno je na 3 komada odgovarajućeg oružja sa ograničenim brojem streljiva, koje hrvatski državljani i stranci mogu prenositi preko državne granice u svrhu lova.

Nadalje, propisana je obveza hrvatskim državljanima i strancima, da prilikom prelaska državne granice prijave oružje i streljivo graničnoj policiji i carini.

U daljnjim odredbama određene su obveze građana sa zakonskim rokovima:

  • fizičke osobe koje posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća, ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N, koje se prema odredbama Zakona o oružju smije držati bez odobrenja, dužni su takvo oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako u naznačenom roku ne prijavi ovo oružje sa izricanjem zaštitne mjere oduzimanja oružja.

 

  • fizičke osobe koje ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oruža, sukladno Zakonu o oružju (NN broj 69/92, 26/93, 43/93, 29/94, 108/95, 20/97, 27/99, 12/01 i 19/02) ili kojima je ono isteklo, dužne su u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog Zakona nadležnom tijelu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružje koje nije starije od 3 mjeseca. Fizičke osobe koje u naznačenom roku ne dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna uz izricanje i zaštitne mjere oduzimanja oružja i streljiva.

 

  •  fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 60 dana od dana promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo o nastaloj promjeni. Fizičkim osobama koje u naznačenim rokovima ne dostave podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zaštite, ukinuti će se oružni list a s oružjem će se postupati sukladno članku 44. st.1. Zakona o oružju, odnosno oduzeti oružje.

 

  • fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona: onesposobiti oružje te ga zadržati ili predati oružje u korist RH bez naknade.