Poziv kandidatima za testiranje

Photo pu_vs/O nama-fotke/zgrada_pu_w.jpg

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku, izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva, u područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije te u Narodnim novinama dana 22. srpnja 2015. godine, održati u četvrtak, 10. rujna 2015. godine

Foto:ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Policijsku upravu vukovarsko-srijemsku, izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog  natječaja, koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva, u područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije te u Narodnim novinama dana 22. srpnja 2015. godine, održati u četvrtak, 10. rujna 2015. godine

- s početkom u 9,00 sati za radna mjesta:upravni referent – 1 izvršitelj u PP Županjai upravni referent– 2 izvršitelja u PP Vrbanja,

-te s početkom u 10,30 satiza radna mjesta:viši policijski tehničar za računalnu i EOP tehniku – 1 izvršitelj u Odjelu za tehnikui policijski tehničar – autoelektričar – 1 izvršitelj u Odjelu za tehniku.

 

Testiranje za sva radna mjesta održati će se u Vinkovcima, Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27a, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonskim putem. 

 

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

 

Objava opisa poslova radnog mjesta za koje će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi(Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012). 

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  IZ JAVNOG NATJEČAJA  I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

 

1.    Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,Odjel za tehniku,

viši policijski tehničar za računalnu i EOP tehniku

 

Vrši montažu uređaja za računalne sustave i EOP opreme, brine o njihovoj ispravnosti, pomaže kod popravke uređaja, sudjeluje kod polaganja kablova i instalacija te se brine o njihovoj ispravnosti,

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

-Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010-pročišćeni tekst)

-Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, 

 41/2008,130/2011, 106/2012 – pročišćeni tekst),

-Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, br.79/2007 i 86/2012),

-Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, br.79/2007).

-Literatura korištena tijekom obrazovanja

 

 

2.    Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjel za tehniku,

policijski tehničar – autoelektričar

 

Obavlja servis i popravak elektrouređaja u motornim vozilima, održava elektrouređaje i instalacije u vozilu, priprema vozilo za godišnji tehnički pregled.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

-Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010-pročišćeni tekst)

-Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/2008,

 74//2011, 80/2013, 92/2014 i 64/2015, Glava X. VOZILA)

-Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine

 br. 51/2010, 84/2010, 145/2011, 140/2013, 85/2014, Glava I. OPĆE ODREDBE, III. 

 UREĐAJI NA MOTORNIM I PRIKLJUČNIM VOZILIMA, VI. OPREMA VOZILA)

-Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova

 (Narodne novine, br. 63/2007)

-Literatura korištena tijekom obrazovanja

 

 

3.    Policijska postaja Županja i  Policijska postaja Vrbanja,

upravni referent

 

Obavlja poslove i vodi upravni postupak iz područja; prebivališta i boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, poslove državljanstva, registracije vozila, vozačkih dozvola, oružja, reguliranja boravka i rada stranaca.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

-Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010-pročišćeni tekst)

-Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)

-Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/2009)

-Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012i 158/2013)

-Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine br. 77/1999,

 33/2002, 48/2005, 74/2009i 154/2014)

 

PLAĆA RADNOG MJESTA

 

Plaća radnog mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014 i 76/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

TESTIRANJE KANDIDATA

 

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).