Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- 25. studenog

Photo PU_VS/Akcije/Medjunarodni dan suzbijanja nasilja nad zenama/Živim život bez nasilje.jpg

Foto: ilustracija

Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava (pravo na život, pravo na privatnost i obiteljski život, pravo na zaštitu dostojanstva, pravo na dom, pravo na slobodu izražavanja, pravo na život bez mučenja i nečovječnog postupanja i dr.), no, ipak, najveći broj nasilja ostaje neregistriran. Žene se nerado odlučuju prijaviti nasilnika, najčešće zbog straha od izazivanja nasilnika i uzrokovanja još težeg nasilja, ekonomske ovisnosti, niske razine samopouzdanja, mišljenja kako joj ionako nitko ne može pomoći… UN navodi kako je polovica svih ubijenih žena stradalo od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera.

U Hrvatskoj je svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u znak sjećanja na sestre Mirabal koje je 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Tko su bile sestre Mirabal? Sestre Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva, Antonia Maria Teresa i Belgica Adela „Dede“ rođene su u Dominikanskoj Republici. Pod imenom "Las Mariposas" (Leptiri) djelovale su kao političke aktivistkinje i postale vidljivim simbolom otpora diktatorskom režimu Trujilla. Zbog svojih revolucionarnih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu uhićene su više puta zajedno sa svojim muževima. Dana 25. studenog, 1960. Minervu, Patriu i Mariu Teresu likvidirala je Trujillova tajna policija dok su se vraćale iz posjeta zatvoru u kojima su bili njihovi supruzi. Sve tri sestre su zadavljene, a tijela su pronađena polomljenih kostiju. Vijesti o njihovom ubojstvu šokirale su i razbjesnile narod. Sestre Mirabal postale su simbolom nacionalnog i feminističkog otpora, a 1999. godine Ujedinjeni narodi su i službeno potvrdili 25. studeni kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji…

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, nasiljem u obitelji se smatra svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:

- tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,

- tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,

- psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili zabrana komuniciranja s trećim osobama,

- protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja,

- spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,

- ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva (čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

 Statistički pokazatelji PU vukovarsko-srijemske o primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji  od 1.1.2013. do 30.6.2013. godine

U prvih šest mjeseci tekuće godine povodom dojava o nasilju u obitelji postupano je u 297 slučajeva. Evidentirano je 340 počinitelja obiteljskog nasilja, od čega 270 muškaraca i 70 žena. Najviše intervencija bilo je zbog psihičkog nasilja, potom tjelesnog nasilja te ekonomskog nasilja.

Što se tiče starosti počinitelja obiteljskog nasilja, najčešći počinitelji su muškarci u dobi od 31-50 godina. Žrtve obiteljskog nasilja su uglavnom žene u dobi od 31 do 50 godina te žene u dobi od 18 do 30 godina.

Nasilje u obitelji u najvećem broju slučajeva događa se unutar bračne zajednice; nešto manje između izvanbračnih partnera, dok se kao počinitelj nasilja uglavnom javlja muž, odnosno izvanbračni partner koji je nasilan prema svojoj supruzi odnosno izvanbračnoj partnerici. Očevi su češće nasilni prema sinovima nego prema kćerima, dok se majka kao počinitelj obiteljskog nasilja javlja rijetko.

Ukupno je predloženo 156 zaštitnih mjera, a 9počinitelja je prekršajno prijavljeno za nepostupanje prema primijenjenoj zaštitnoj mjeri.Inače, prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji  „počinitelja koji  ne postupa prema primijenjenoj zaštitnoj mjeri kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje 10 dana“ (čl. 22).

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, policijski službenici PU vukovarsko-srijemske, nastavno na dosadašnju kampanju „Živim život bez nasilja“, tijekom studenog i prosinca poduzimat će niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na senzibiliziranje javnosti na problematiku obiteljskog nasilja, nasilja nad ženama i vršnjačkog nasilja, poticanje prijavljivanja nasilja i upoznavanja žrtava nasilja s njihovim pravima kao i davanje informacija o svim mogućnostima koje stoje na raspolaganju žrtvi unutar različitih institucija.

 Često se kaže da je „šutnja zlato“. No, šutiti o nasilju u obitelji, bilo u Vašoj vlastitoj, susjedovoj ili tek nekoj Vašeg poznanika u ovom slučaju nije mudar potez. Nećete učiniti dobro djelo ako odlučite preći preko saznanja o nasilju, imajući za ispriku kako se ne želite petljati u privatne stvari, ali ako se odvažite i prijavite nasilnika prekinut ćete agoniju koja možda traje godinama; možda ćete nekom djetetu omogućiti ljepše djetinjstvo, vratiti mu osmjeh na lice, izmučenu ženu iščupati iz „ralja nasilnika“, a prije svega, možda ćete spasiti nečiji život. To je nagrada koja se ni sa čim ne može mjeriti, Vaš herojski potez koji će vječno biti utkan u nečije srce. Stoga, nemojte ignorirati nasilje! Prijavite ga na broj 192.

 Sve dodatne informacije vezano za nasilje u obitelji kao i adresar ustanova gdje žrtve nasilja mogu dobiti pomoć možete potražiti na web portalu MUP-a RH, u  mapi „Savjeti“  na ovome linku (http://www.mup.hr/89348.aspx) .