Vukovar: Podjela reflektirajućih prsluka umirovljenicima

Photo PU_VS/Akcije/Biciklisti u prometu/reflektirajući prsluk.jpg

Policijska postaja Vukovar ovih dana inicirala je u suradnji s osiguravateljnom tvrtkom „Allianz“ preventivne aktivnosti u sklopu kojih je nabavljena određena količina reflektirajućih prsluka za vozače bicikla starije životne dobi. 

Foto: ilustracija

Sukladno Planu preventivnih aktivnosti po poslovima nadzora i upravljanja u cestovnom prometu, Policijska postaja Vukovar ovih dana inicirala je u suradnji s osiguravateljnom  tvrtkom „Allianz“ preventivne aktivnosti u sklopu kojih je nabavljena određena količina reflektirajućih prsluka za vozače bicikla starije životne dobi. 

Radi se o preventivnoj akciji, koja za cilj ima podsjetiti jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, bicikliste, na njihovu obvezu nošenja reflektirajućih prsluka noću i u uvjetima smanjene vidljivosti, kao i podizanju prometne kulture općenito. 

Podjela reflektirajućih prsluka  organizirana je od strane policijskih službenika za dan 26. srpnja 2012. godine u 10  sati, umirovljenicima, štićenicima  „Doma umirovljenika Borovo naselje“ u Vukovaru, ulica Hrvatskog Zrakoplovstva broj 24, kao i osobama starije životne dobi koji su u programu socijalne skrbi, a u sklopu programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijih osoba“, obzirom da značajan broj njihovih članova koristi svakodnevno kao prijevozno sredstvo bicikli. 

Jednako tako podjela reflektirajućih prsluka planirana je istoga dana u 10.30 sati i u „Udruzi umirovljenika Borovo“ iz Borova , Trg Palih Boraca broj 2. 

U sklopu provedbe preventivnih aktivnosti policijski službenici Policijske postaje Vukovar tom prilikom će za štićenike domova umirovljenika održati i kratko prometno edukativno predavanje na temu sigurnog kretanja biciklista u prometu s posebnim naglaskom na sigurno sudjelovanje osoba starije životne dobi u prometute potrebu korištenja reflektirajućeg prsluka. 

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete aktualiziranju problematike sudjelovanja i stradavanja u prometu vozača bicikla.