Policijski službenici kontakt policije sudionici radionice na temu Zaštite na internetu

Photo PU_VS/vijesti/2015/Internet - radionica - naslovnica.jpg

Edukacije u segmentu opasnosti kojima su izložena djeca i mladi korisnici interneta te jačanja svijesti o potrebi zaštite na Internetu.

Foto: PU vukovarsko-srijemska

u okviru obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, koji se obilježava drugi utorak u mjesecu veljači (ove godine obilježavao se 10. veljače 2015. godine) policijske službenice za prevenciju iz Ureda načelnika u suradnji s Europskim domom Vukovar inicirale su i organizirale provedbu dvije edukativne radionice za policijske službenike kontakt policije na temu Zaštite na internetu.

Edukativne radionice osmišljene su u suradnji sa izvršnom direktoricom Europskog doma Vukovar Dijanom Antunović Lazić i suradnikom Europskog doma Vukovar, Nikolom Johnny Mirković, koji je ujedno ispred Europskog doma nositelj projekta „Kažem Ne elektroničkom nasilju“, a s ciljem nadogradnje znanja policijskih službenika kontakt policije u segmentu opasnosti kojima su izložena djeca i mladi korisnici interneta te jačanja svijesti o potrebi zaštite na Internetu.

Ukupno su u dva dana održane dvije edukativne radionice na kojima su ukupno sudjelovala 32 policijska službenika kontakt policije, prva radionica dana 23. veljače u vremenu od 13 do 14 sati u Vinkovcima u prostorijama Policijske uprave vukovarsko-srijemske te druga radionica dana 24. veljače u vremenu od 10 do 11 sati u Vukovaru u prostorijama Europskog doma Vukovar.

Voditelj edukativnih radionica bio je suradnik Europskog doma Vukovar, Nikola Johnny Mirković koji je policijskim službenicima prezentirao najčešće aplikacije kojima se koriste mladi na internetu te prednosti i nedostatke društvenih mreža, a dio radionice bio je posvećen temama: Što su botneti, Što je maliciozan softver, socijalni inženjering (npr. pretexting, phishing) kao i porastu primjene bežičnog prijenosa podataka  te načinima zaštite.

Suradnja s Europskim domom Vukovar nastavak je već uspješno provedenih zajedničkih aktivnosti i u okviru projekta PRONI Centra Vukovar  „Nasilje? Ne, hvala!“, tijekom mjeseca studenog 2014.g. a ujedno predstavlja model zajedničke suradnje i umrežavanja naših institucija radi rada na općem dobru koji ćemo nadamo se nastaviti i na budućim preventivnim projektima.