Predstavljen "Pilot-projekt" za postaje III. kategorije

Photo PU_VS/Pilot-projekt/naslovna.JPG

 Foto: PU vukovarsko-srijemska

U Konferencijskoj sali PU vukovarsko-srijemske, danas je u 13,00 sati medijma predstavljen pilot-projekt "Novi ustroj i organizacija rada policijskih postaja III. kategorije". Projekt koji s primjenom započinje 1. veljače 2014. godine u pet policijskih postaja III. kategorije PU vukovarsko-srijemske i jednoj policijskoj ispostavi (Otok, Vrbanja, Ilok, Tovarnik, Postaja prometne policije VInkovci, Ispostava Markušica) provodit će se do srpnja 2014. godine.

Pilot-projekt je 11. ožujka 2013. godine prvotno implementiran u četiri policijske postaje III. kategorije - Čazma (PU bjelovarsko-bilogorska), Novi Marof (PU varaždinska), Sveti Ivan Zelina (PU zagrebačka) i Zabok (PU krapinsko-zagorska) te se, obzirom na ostvarene dobre rezultate, i dalje provodi. Većina policijskih postaja u Republici Hrvatskoj su upravo postaje III. kategorije, točnije njih 107 od ukupno 185 ( 57,8%). Od 1. veljače 2014. godine pilot-projekt će se provoditi u svih 107. postaja III. kategorije.

O razlozima, ciljevima i očekivanjima od provedbe ovog projekta, kao i o novinama u načinu rada policijskih postaja III. kategorije koje se tiču samih građana, medije je upoznao v.d. načelnika PU vukovarsko-srijemske, Miroslav Puž, uz nazočnost v.d. zamjenika načelnika PU vukovarsko-srijemske, Fabijana Kapular i glasnogovornika PU vukovarsko-srijemske Domagoja Džigumović.

Svrha provođenja projekta?

Sa postojećim brojem zaposlenika u policijskoj postaji, po novom ustroju i organizaciji rada provjeriti funkcioniranje policijske postaje u izravnom obavljanju policijskih i drugih poslova. 

Ciljevi koji se žele postići pilot projektima?

 • ustroj i organizaciju policijskih postaja potrebno je organizirat na način da će odgovarati sigurnosnoj problematici i stanju na terenu i time odustati od dosadašnjeg preslikavanja modela i ustroja policijskih postaja „od vrha prema nižim razinama“
 • promijeniti negativan omjer rukovoditelja u odnosu na izvršitelje policijskih poslova u policijskim postajama
 • povećati operativnu pokrivenost područja policijske postaje
 • omogućiti veću fleksibilnost u organizaciji policijskih poslova prema zahtjevima konkretne sredine
 • smanjiti administrativno opterećenje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika
 • rad policijskih postaja učiniti efikasnijima i isplativijima uz smanjenje troškova koji nastaju funkcioniranjem policijske postaje

Razlozi zbog kojih se prilazi provedbi pilot projekta?

 • velik broj rukovoditelja u odnosu na broj neposrednih izvršitelja policijskih poslova na terenu
 • prevelik broj radnih aktivnosti obavlja se unutar prostorija policijskih postaja
 • neravnomjeran raspored službenik kroz smjene (uglavnom rad u jutro)
 • velik broj administrativnih poslova u odnosu na operativne koji se trebaju provoditi na terenu
 • uglavnom se radi po nalozima, a premalo je samoinicijative

Što se očekuje od provedbe pilot projekta?

 • policijske postaje ustrojiti prema potrebama konkretnih područja
 • rukovoditelji lideri, a ne administratori
 • veća vidljivost i prisutnost policije na terenu
 • fleksibilnost u organizaciji obavljanja policijskih poslova
 • smanjenje administrativnog opterećenja, a povećanje operativnog angažiranja policijskih službenika na terenu
 • puna iskoristivost radnog vremena
 • efikasnost i isplativost u obavljanju poslova

Novine u organizaciji rada policijske postaje za provođenje projekta?

 • organizacija službe u smjenskom sustavu rada na način da teren bude stalno pokriven non-stop (24 sata na dan)
 • službu na terenu obnašaju policijski službenici u okviru grupa za operativne poslove, poslove organizira i nadzire voditelj grupe
 • policijska postaja je otvorena za rad sa strankama samo u jutarnjoj smjeni (07,00-15,00 sati)
 • na terenu se stalno nalazi najmanje jedna auto ophodnja i nekoliko policijskih službenika u drugačijim ulogama
 • jedan rukovoditelj i njegov zamjenik
 • rukovodeća radna mjesta čiji su se poslovi pretežito obavljali u zgradi policijske postaje preformulirani su u radna mjesta za obavljanje policijskih poslova na terenu
 • radna mjesta „tzv. specijaliziranih policijskih službenika“ preformulirana su u radna mjesta „tzv. općih policijskih službenika“
 • smanjen je broj „tzv. administrativnih radnih mjesta“

Na koji će način građani moći kontaktirati s policijskom postajom u vrijeme kada bude zatvorena za rad sa strankama?

Građani putem fiksnog ili mobilnog telefona poziva dosadašnje brojeve telefona od policijske postaje koji poziv se automatski preusmjerava na Operativno komunikacijski centar policije u Policijskoj upravi čiji operater daje potrebne informacije, a po potrebi za postupanjem odmah direktno poziv preusmjerava na voditelja operativne grupe koji je na terenu i odmah pristupa organizaciji i provedbi zadaće koja je potrebna. Na isti način građanin može pozivati i Centar 112, čiji poziv se također preusmjerava na OKCP u PU.

 Što ostaje isto za građane?

 • policijska postaja je otvorena za rad sa strankama u jutarnjoj smjeni
 • upravni poslovi se obavljaju kao i do sada
 • policijska usluga na terenu (po pozivu građana) pruža se brže i efikasnije
 • hitne i neodgodive policijske usluge građanin dobiva u bilo koje vrijeme preko voditelja grupe za operativne poslove u policijskoj postaji (njihovo radno vrijeme je non-stop)   

Očekivana korist od pilot projekta?

 •  
 • veća učinkovitost u području suzbijanja kriminaliteta
 • smanjenje broja rukovoditelja u odnosu na broj izvršitelja
 • veći udio rada na terenu (vidljivost policije)
 • ravnomjeran raspored službenika kroz smjene
 • praktična mogućnost provedbe uslužnog modula rada policije
 • odobravanje javnosti
 • zadovoljstvo policijskih službenika svojom ulogom i doprinosom
 • manji materijalni troškovi poslovanja