Akcija „Poštujte naše znakove“ – edukativna predavanja u osnovnim i područnim školama

Photo PU_KK/Vijesti/2012/09/poštujte.znakove.kc.300.gif

Foto: Pu koprivničko - križevačka 

U ponedjeljak, 10. rujna, policijska službenica za preventivu u cestovnom prometu Postaje prometne policije Koprivnica održala je edukativno predavanje u  Osnovnoj školi i područnim školama u Peterancu, Torčecu, Sigecu i Hlebinama, a u sklopu preventivne akcije „Poštujte naše znakove“.

Predavanju su  prisustvovala 82 učenika prvog razreda.  Isto je provedeno u cilju savladavanja osnovnih pojmova i pravila prilikom sudjelovanja u prometu u svojstvu pješaka, a u sklopu preventivne akcije „Poštujte naše znakove“. Teme predavanja bile su: Uvodno izlaganje o prometu, kretanje pješaka i biciklista, kretanje pješaka kolnikom, kretanje pješaka van naselja, semaforizirana raskrižja, prometni znakovi, vožnja djece u osobnim vozilima i znaci policijskog službenika.

Na kraju edukacije, djeci je podijeljen edukativno - promidžbeni materijal MUP - a.