Najava javne prodaje bicikala

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

Javno nadmetanje održati će se u petak, 1. veljače, s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica.

Foto: Pu koprivničko-križevačka 

Temeljem Odluke načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke o postupku prodaje pronađenih bicikala, motora i dr. broj: 511-06-01-3089/3-12. od 17.01.2013. godine, Policijska uprava koprivničko-križevačka objavljuje

 

 

JAVNU PRODAJU
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Javno nadmetanje održati će se u petak, 1. veljače, s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica.

Predmet nadmetanja su pronađeni bicikli, motori i dječja kolica.

Pregled pronađenih bicikala, motora i dječjih kolica može se izvršiti u petak, 1. veljače, od 9 do 10 sati.

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju fizičke i pravne osobe.

Pravo na kupnju stječe sudionik koji je ponudio najvišu cijenu.

Kupac je dužan odmah uplatiti izlicitiranu cijenu.

 


POLICIJSKA UPRAVA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA