Đurđevac: Inicijativa za osnivanje Vijeća za preveciju

Photo PU_KK/Vijesti/2013/10/Sastanak-Dju.jpg

Jučer, 15. listopada, u prostorijama Policijske postaje Đurđevac održan je radni sastanak policije i predstavnika Općina Novo Virje, Podravske Sesvete, Molve i Ferdinandovac, u kojima još nisu osnovana Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Foto: Pu koprivničko - križevačka

Jučer, 15. listopada, u prostorijama Policijske postaje Đurđevac održan je radni sastanak policije i predstavnika Općina Novo Virje, Podravske Sesvete, Molve i Ferdinandovac, u kojima još nisu osnovana Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Načelnik postaje Krunoslav Karas prisutnima je prezentirao pojam prevencije u lokalnoj zajednici, razloge za planiranje i provedbu projekta, razloge za osnivanje Vijeća za prevenciju, ciljeve i zadaće Vijeća za prevenciju i stalo. Inicirao je da se u četiri navedene općine osnuju Vijeća za prevenciju.

Također, prisutni su upoznati s projektom pomoći i potpore ranjivim društvenim skupinama „DAN KAO SAN“, te im je podijeljen promo materijal.