Testiranje kandidata prijavljenih na interni oglas

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

Foto: Ilustracija

Koprivnica, 12.10.2012. godine

 

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka i to:

1. Zamjenik načelnika Policijske uprave
2. Voditelj službe policije
3. Voditelj službe za granicu
4. Voditelj službe kriminalističke policije
5. Voditelj službe zajedničkih i upravnih poslova

izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva 3. rujna 2012. godine, održati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, soba broj 18, kako slijedi:

 - dana 18. listopada 2012. godine s početkom u 09,00 sati za radno mjesto Voditelj službe zajedničkih i upravnih poslova.

 Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

1. Blažinčić Ivan
2. Bračko Ivan
3. Hartman Siniša
4. Jančijev Damir
5. Kirin Marijan
6. Rep Jelica
7. Štimac Vjekoslav

- dana 18. listopada 2012. godine s početkom u 11,00 sati za radna mjesta Zamjenik načelnika Policijske uprave, Voditelj službe policije, Voditelj službe za granicu i Voditelj službe kriminalističke policije.

 Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

1. Blažinčić Ivan
2. Bračko Ivan
3. Car Abel
4. Došenović Siniša
5. Hartman Siniša
6. Jančijev Damir
7. Kirin Marijan
8. Kovačev Davor
9. Magdić Dražen
10. Pečarić Dražen
11. Pintarić Željko
12. Škvorc Mirela

 Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.

S kandidatima koji su se prijavili za više radnih mjesta obavit će se jedan razgovor.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se u vremenskom periodu 22.10. - 24.10.2012. godine s početkom u 08,00 sati, u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, soba broj 67, a ovisno o rezultatima prethodno provedenog testiranja, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke.