Interni oglas - obavijest

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

Koprivnica, 20.12.2012. godine


 

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka i to:

 

 POLICIJSKA POSTAJA KOPRIVNICA
 1. šef smjene policijske postaje,
 2. vođa sektora,

 ODSJEK ZA OBRADU KRIMINALITETA
 3. vođa grupe za obradu općeg kriminaliteta,
 4. vođa grupe za organizirani kriminalitet,
 5. vođa grupe za gospodarski kriminalitet,
 6. policijski službenik - vođa grupe kriminaliteta droga,


 izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa i dopune internih oglasa koji su objavljeni na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva 4. prosinca 2012. godine i 5. prosinca 2012. godine, održati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, restoran Policijske uprave dana 27. prosinca 2012. godine s početkom u 10,00 sati.

 Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:
1. Baltić Danijel
2. Brletić Elimir
3. Bukovčan Igor
4. Celiščak Kristijan
5. Drakšić Renato
6. Fuček Danijela
7. Grotić Romana
8. Harači Miroslav
9. Hartman Siniša
10. Kralj Vitomir
11. Laklija Dražen
12. Marđetko Zoran
13. Odžić Iva
14. Pavunc Damir
15. Petrović Mario
16. Poljak Dragan
17. Preksavec Miroslav
18. Rajić Goran
19. Rep Jelica
20. Škorić Željko
21. Šostarić Željko
22. Šprem Rajko

 Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.
 Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.
 S kandidatima koji su se prijavili za više radnih mjesta obavit će se jedan razgovor.
 Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.
 Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se u vremenu od 02. siječnja do 04. siječnja 2013. godine u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, soba broj 67, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke.
Svaki kandidat pozvan na testiranje dužan je ponijeti pribor za pisanje (kemijska olovka plave boje), a radi utvrđivanja istovjetnosti službenu ili osobnu iskaznicu.