Osiguranje biciklističke utrke „Tour of Croatia“

Photo PU_KK/vijesti/2010/01/policija05.jpg

Biciklistička utrka započinje u 10 sati dana 19. travnja 2016. godine, a prva etapa održava se na relaciji Osijek – Varaždin. U sklopu prve etape biciklističke utrke natjecatelji će prolaziti područjem Policijske uprave koprivničko-križevačke. 

Foto: Ilustracija

U razdoblju od 19. do 24. travnja održati će se biciklistička utrka „Tour of Croatia – Race through natural beatuy“. Biciklistička utrka podijeljena je na 6. etapa.

Biciklistička utrka započinje u 10 sati dana 19. travnja 2016. godine, a prva etapa održava se na relaciji Osijek  – Varaždin. U sklopu prve etape biciklističke utrke natjecatelji će prolaziti područjem Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Sukladno vremenskom planu utrke, uzimajući u obzir prosječnu brzinu kretanja natjecatelja od 40 – 50 kilometara na sat, očekuje se da će se utrka na području Policijske uprave koprivničko - križevačke odvijati između 13.30 i 15 sati.

Za vrijeme prolaska kroz područje ove policijske uprave natjecatelji će se kretati državnom cestom broj 2 na relaciji Kloštar Podravski – Đurđevac – Virje – Novigrad Podravski – Koprivnica – Kunovec Breg – Cvetkovec.

U gradu Koprivnici natjecatelji će prolaziti slijedećim ulicama:

Zaobilaznica – Bjelovarska cesta – Ulica braće Radić – Ulica Stari Brežanec – Ulica Ivana Mažuranića – Starogradska ulica – Trg mladosti – Ulica Antuna Nemčića – Florijanski trg – Ulica Ante Starčevića – Ivanjska ulica – Pavelinska ulica – Ulica Ivana Česmičkog – Varaždinska cesta.

Kako je za potrebe utrke potrebno da na kolniku prometnice kojom se utrka odvija nema drugih sudionika u prometu osim natjecatelja, molimo sve vozače da postupaju sukladno uputama odnosno znakovima policijskih službenika i redara koji će na pojedinim lokacijama vršiti zatvaranje prometa odnosno uoči dolaska natjecatelja neće dozvoliti uključivanje vozila na trasu biciklističke utrke.

Apeliramo na vlasnike teretnih vozila da svoja vozila u vrijeme održavanja utrke preusmjere na ostale prometne pravce jer će se ista privremeno isključivati iz prometa.

Gledatelje utrke molimo da ne stoje na kolniku odnosno da utrku promatraju s pozicija koje se nalaze van kolnika na sigurnoj udaljenosti od ruba kolnika, kako na njih ne bi naletjeli natjecatelji.

Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i postupanje sukladno znacima i naredbama policijskih službenika, te uputama redara utrke.