Predavanje na temu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Photo PU_KK/Vijesti/2015/11/B_2.jpg

Foto: Pu koprivničko - križevačka

U utorak, 17. studenog, u organizaciji Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Koprivničko-križevačke županije, u suradnji s Udrugom „Hera“ Križevci, održano je predavanje na temu nasilja.

Na samom početku prisutnima su se obratili voditeljica Županijskog tima Valerija Golubić, predsjednica Udruge „Hera“ Križevci i glasnogovornik Policijske uprave Dražen Laljek.

Predavanje su održale Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i predsjednice Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, na temu „Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji“, te Maje Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe na temu „Seksualno nasilje - uloga i važnost Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“.

Predavanja čine sastavni dio Projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“ koji podržava Europska unija, a provodi se u suradnji sa Ženskom sobom - Centrom za seksualna prava i CESI - Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Na predavanju je sudjelovalo tridesetak osoba, predstavnika institucija koje se bave problematikom nasilja: Koprivničko-križevačka županija - Županijska koordinacija za ljudska prava, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Koprivnica, Centri za socijalnu skrb Koprivnica, Križevci i Đurđevac, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Općinski sud u Koprivnici, Prekršajni sud u Koprivnici, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Domovi zdravlja-Ispostave Koprivnica, Križevci i Koprivnica, Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i policijski službenici za poslove maloljetničke delinkvencije Policijskih postaja Koprivnica, Križevci i Đurđevac.

Ovom aktivnošću obilježen je Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, te uvod u obilježavanje „16 dana aktivizma protiv nasilja“.