Obveze građana prema izmjenama i dopunama Zakona o oružju

Građani koji imaju registrirano oružje, dužni su do 5. prosinca 2012. godine obavijestiti policijsku upravu ili policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

OBVEZE PREMA ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU
(NARODNE NOVINE, BROJ: 59/12.)


 
 
DOSTAVA PODATAKA O IZABRANOM LIJEČNIKU PRIMARNE  ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


Građani koji imaju registrirano oružje, dužni su do 5. prosinca 2012. godine obavijestiti policijsku upravu ili policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.
 
Građani koji imaju registrirano oružje, a promijene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, dužni su o toj promjeni u roku od 60 dana izvijestiti policijsku upravu ili policijsku postaju o nastaloj promjeni.
 
Građanima koji ne postupe kako je opisano, dakle ne dostave nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. ukinut će se oružani list. te oduzeti oružje.
 
Navedeno se odnosi na sve vlasnike oružja bez obzira je li irn uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja važeće ili je isteklo.
 
Podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, vlasnici oružja mogu dostavili nadležnoj policijskoj upravi osobno izjavom na zapisnik, pismom. faksom ili e-mailom. Brojevi faxa i e-mailovi policijskih uprava dostupni su na web stranici MUP-a , a možete ih pogledati ovdje: http://www.mup.hr/MainPu.aspx?id=1255.


 
VLASNICI ORUŽJA KOJIMA JE ISTEKLO UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

 
Građani, vlasnici oružja koji ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja ili koji ga imaju izdanog prije 2007. godine, dužni su do 5. lipnja 2013. godine policijskoj upravi ili policijskoj postaji dostaviti novo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Uvjerenje ne smije bili starije od tri mjeseca.
 
Protiv građana koji ne dostave uvjerenje do 5. lipnja 2013. godine, policija će podnijeli optužni prijedlog nadležnom sucu za prekršaje, Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 3.000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

 
PRIJAVA ORUŽJA KATEGORIJE C
(PLINSKO l ZRAČNO ORUŽJE)

Građani koji posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veće i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N, dužni su posjedovanje takvog oružja prijaviti policijskoj upravi ili policijskoj postaji do 5. lipnja 2013. godine.
 
Protiv građana koji ne prijave posjedovanje tog oružja policija će podnijeli optužni prijedlog nadležnom sucu za prekršaje. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.
 
 

ORUŽNI LISTOVI ZA DRŽANJE ORUŽJA KAO USPOMENE

Građani  kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužni su do 5. lipnja 2013. godine:

1) onesposobili oružje te ga zadržali ili
2) predali oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.
 
Građani mogu onesposobili oružje kod trgovačkog društva ili obrta koje se bave popravkom i prepravkom oružja, a MUP im je izdao odobrenje za obavljanje te djelatnosti. Za onesposobljeno oružje građanin dobiva potvrdu koju treba predali zajedno sa oružnim listom za držanje oružja kao uspomene u policijsku upravu ili policijsku postaju radi odjave.
 
Građani koji žele predali oružje u korist RH, mogu to učiniti u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Za predano oružje u korist RH ne naplaćuje se upravna pristojba za odjavu oružja.