"Zdrav za 5": Aktivnosti u Legradu

Photo PU_KK/LegReg_4.jpg

Foto: Pu koprivničko - križevačka

U srijedu, 29. travnja, policijski službenici ove Policijske uprave, u suradnji s Osnovnom školom Legrad, organizirali su aktivnost koja se provodila u sklopu Komponente II. projekta „Zdrav za 5“. U aktivnosti su sudjelovale policijske službenice Postaje prometne policije i Ureda načelnika, te policijski službenici kontakt policije Policijske postaje Koprivnica.

Preventivni projekt „Zdrav za 5“ namijenjen je učenicima osmih razreda osnovnih i prvih i drugih razreda srednjih škola, a odnosi se na prevenciju ovisnosti o alkoholu, drogi i igrama na sreću, te zaštiti okoliša i prirode.

Predavanjima u sklopu Komponente I. projekta u školskoj godini 2014./2015. do sada je obuhvaćeno:

- 20 osnovnih škola, 40 razrednih odjeljenja na temu „Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola“ s 808 učenika osmih razreda  i
- dvije srednje škole, 19 razrednih odjeljenja na temu „Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe psihoaktivnih droga“ s 394 učenika prvih razreda.

Jučer su ispred Osnovne škole u Legradu policijski službenici postavili info-točku, na kojoj su provedene aktivnosti u sklopu projekta „Registracija bicikala“. Aktivnost je izazvala veliki interes djece i građana, te je tom prilikom registrirano 69 bicikala.

Uz savjete o zaštiti od krađa bicikala, policijski su službenici savjetovali građane kako se zaštititi od kaznenih djela krađa, prijevara i nedozvoljene uporabe osobnih podataka. Svim građanima dijeljeni su preventivni materijali vezani uz samozaštitu.

Policijska službenice za prometnu prevenciju građane je savjetovala kako sigurno sudjelovati u prometu na cesti i na nužnost da imaju tehnički ispravne bicikle.

Potom je održana bicklijada u kojoj je sudjelovalo 11 učenika osmog razreda, na relaciji Osnovna škola-ušće Mure u Dravu, a koja se održala uz pratnju kontakt policajaca na biciklima. Pri tom su učenici educirani o prometnim pravilima kretanja biciklom u prometu i ostalim pravilima kojih se moraju pridržavati (nošenju zaštitne kacige i korištenje tehnički ispravnim biciklima).

Kroz ove aktivnosti željeli smo potaknuti djecu i mlade na boravak u prirodi i bavljenje slobodnim aktivnosti s ciljem promicanja zdravih načina života uz poruke: „Ne alkoholu, Ne drogi, Ne kocki!“.