Stanje vodotoka i prohodnost prometnica

Photo PU_KK/vijesti/2010/01/policija05.jpg

U 17.15 sati zatvorena je za sav promet dionica DC-41 kod Botova. Promet se preusmjerava sljedećim pravcima:

Foto: Ilustracija

Drnje - Botovo
 

Jučer, 15. rujna, u 11.55 sati voda se počela prelijevati preko DC-41 kod Botova, te na lokalnoj cesti na ulazu u naselje Šoderica. Postavljena je prometna signalizacija, a prometom upravljaju policijski službenici. U 17.15 sati zatvorena je za sav promet dionica DC-41 kod Botova. Promet se preusmjerava sljedećim pravcima:

- od Koprivnice prema Mađarskoj na relaciji Drnje - Torčec - Šoderica - Gola,
- od Mađarske prema Koprivnici - na relaciji Gola - Šoderica - Đelekovec - Koprivnica.

Radi porasta razine razlivene vode u 13.20 sati započela je evakuacija stanovnika naselja Autoput u Botovu, te je do 14.20 sati uspješno evakuirano 80 stanovnika, koji su smješteni u sportsku dvoranu OŠ Drnje. I nadalje postoji opasnost od poplavljivanja Dravske ulice u Drnju, zavisno od kretanja vodostaja Drave.

Sigetec

Jučer je došlo do izlijevanja vode iz potoka Gliboki što je za posljedicu imalo ugrožavanje naselja Tori kod Sigeca. Iz dijela naselja je u vremenu od 22.20 do 0.20 sati evakuirano oko 70 stanovnika, od kojih je oko 30 smješteno u OŠ „Drnje“, a oko 40 kod rodbine u djelu naselja Tori koji nije ugrožen vodom.

Šoderica

Danas u jutarnjim satima na lokalnoj cesti kod Šoderice razina vode na kolniku je oko 5 cm, a za sada je moguće prometovati bez problema.

Repaš

U jutarnjim satima je kod mosta u Repašu razina vode u odnosu na stanje od 20 sati 15. rujna porasla za oko 15 cm, no za sada ne ugrožava stambene objekte u Repašu.

Molve

Od subote, 13. rujna, za sav promet zatvorena je županijska cesta broj 2114 u Molvama, Marijanska ulica,  zbog izlijevanja vode na kolnik. Obilazak je preko državne ceste broj  210 pravcem – Molve – Ledine – Gornja Šuma. Postavljena je prometna signalizacija.

U jutarnjim satima u Molvama, Novom Virju kao i drugim okolnim kanalima razina vode je u opadanju.

Opasnost poplavljivanja prisutna je i udrugim mjestima uz Dravu.