Interni oglas

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na temelju Zakona o policiji, Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova raspisao je interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u MUP-u.

Tako je raspisan natječaj za radna mjesta šefova smjena i vođa sektora u Policijskoj postaji Koprivnica i vođa grupa u Policijskoj upravi koprivničko - kiževačkoj.

Prijave na interni oglas podnose se u roku osam dana od dana objave na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr.