Interni oglas - obavijest

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

 

Koprivnica, 20.11.2012. godine


Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka i to:

1. voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije
2. voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije-pritvorski nadzornik
3. voditelj Odsjeka za javni red
4. voditelj Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa
5. zapovjednik Interventne jedinice policije
6. pomoćnik zapovjednika Interventne jedinice policije
7. pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju u PP Koprivnica
8. pomoćnik načelnika policijske postaje za krim. policiju u PP Koprivnica
9. pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju u PP Đurđevac
10. pomoćnik načelnika policijske postaje za krim. policiju u PP Đurđevac
11. pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju u PP Križevci
12. pomoćnik načelnika policijske postaje za krim. policiju u PP Križevci
13. pomoćnik načelnika policijske postaje za sigurnost cestovnog prometa u PPP Koprivnica
14. pomoćnik načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu u PGP Koprivnica
15. pomoćnik načelnika policijske postaje za zaštitu granice u PGP Koprivnica
16. voditelj Odsjeka za obradu kriminaliteta
17. voditelj Odsjeka kriminalističke tehnike
18. voditelj Odjela za pravne poslove i ljudske potencijale
19. voditelj Odjela za tehniku,


izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i ovog Ministarstva 5. studenog 2012. godine, održati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, restoran Policijske uprave, kako slijedi:

 - dana 26. studenog 2012. godine s početkom u 09,00 sati za radna mjesta voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije, voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije-pritvorski nadzornik, voditelj Odsjeka za javni red, voditelj Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa, zapovjednik Interventne jedinice policije, pomoćnik zapovjednika Interventne jedinice policije, pomoćnik načelnika PP za policiju u PP Koprivnica, pomoćnik načelnika PP za kriminalističku policiju u PP Koprivnica, pomoćnik načelnika PP za policiju u PP Đurđevac, pomoćnik načelnika PP za kriminalističku policiju u PP Đurđevac, pomoćnik načelnika PP za policiju u PP Križevci, pomoćnik načelnika PP za kriminalističku policiju u PP Križevci, pomoćnik načelnika PP za sigurnost cestovnog prometa u PPP Koprivnica, pomoćnik načelnika PP za graničnu kontrolu u PGP Koprivnica, pomoćnik načelnika PP za zaštitu granice u PGP Koprivnica, voditelj Odsjeka za obradu kriminaliteta i voditelj Odsjeka kriminalističke tehnike.

Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

1. Balija Stjepan
2. Batak Tomislav
3. Blažinčić Ivan
4. Brljak Dragutin
5. Dvorski Ivan
6. Fijan Ninoslav
7. Gregurec Igor
8. Hadrović Igor
9. Hartman Siniša
10. Imbriovčan Mario
11. Kerečeni Ivica
12. Kiseljak Ivica
13. Kiš Mišel
14. Kovačev Davor
15. Lacić Filip
16. Levak Valter
17. Marđetko Zoran
18. Marković Dalibor
19. Milić Mario
20. Pavišić Marijan
21. Premec Ivan
22. Pukec Ivan
23. Rep Jelica
24. Rukavina Krešimir
25. Slaviček Marijan
26. Sokač Krešimir
27. Stankić-Kovačev Spomenka
28. Stručić Davor
29. Sušnić Darko
30. Szabo Željko
31. Široki Goran
32. Škvorc Mirela
33. Šprem Rajko
34. Tarle Alen
35. Vaupotić Romano
36. Žagar Marino
37. Židov Tatjana,

- dana 26. studenog 2012. godine s početkom u 10,00 sati za radna mjesta voditelj Odjela za pravne poslove i ljudske potencijale i voditelj Odjela za tehniku.

Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

1. Blažinčić Ivan
2. Kučić Goran
3. Marijan Milan
4. Rep Jelica
5. Škvorc Vesna

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi sa putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.

S kandidatima koji su se prijavili za više radnih mjesta obavit će se jedan razgovor.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se dana 29. i 30.11., 1. i 3.12.2012. godine s početkom u 08,00 sati, u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, soba broj 67, a ovisno o rezultatima prethodno provedenog testiranja, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke.