Najava javne prodaje bicikala i drugih predmeta

Photo PU_KK/Vijesti/2013/04/zgrada.bmp

Temeljem Odluke načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke o postupku prodaje pronađenih bicikala, vodene pumpe, pneumatskog čekića i agregata za struju broj: 511-06-01-1191/4-13. od 06.05.2013. godine, Policijska uprava koprivničko-križevačka objavljuje

Foto: Pu koprivničko - križevačka  

Temeljem Odluke načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke o postupku prodaje pronađenih bicikala, vodene pumpe, pneumatskog čekića i agregata za struju  broj: 511-06-01-1191/4-13. od 06.05.2013. godine, Policijska uprava koprivničko-križevačka objavljuje

 

 

 

JAVNU PRODAJU

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

 

Javno nadmetanje će se održati u ponedjeljak, 20. svibnja, s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj, Trg Eugena Kumičića 18, Koprivnica.

Predmet nadmetanja su pronađeni bicikli, vodena pumpa, pneumatski čekić i agregat za struju.

Pregled pronađenih bicikala, vodene pumpe, pneumatskog čekića i agregata za struju  može se izvršiti u ponedjeljak, 20. svibnja, od 9 do 10 sati. 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju fizičke i pravne osobe. 

Pravo na kupnju stječe sudionik koji je ponudio najvišu cijenu. 

Kupac je dužan odmah uplatiti izlicitiranu cijenu.

 

 

 

 

POLICIJSKA UPRAVA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA