Sigurno dijete, sretno dijete

Photo PU_KK/Vijesti/2012/06/SigDijete2_300.jpg

Foto: Pu koprivničko-križevačka

Policijski službenici Ureda načelnika u petak su, 15. lipnja, nazočili predstavljanju realizacije provedenog projekta 1 a razreda Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, u kojem su aktivno sudjelovali.

Same su aktivnosti bile usmjerena na problematiku rješavanja različitih rizičnih situacija vezanih uz sigurnost djece. Policijski službenici uključili su se na način da su održali dvije radionice tematike  sigurnosti djece u svome domu, na putu iz kuće u školu, na koji način prepoznati možebitno opasne situacije te kako da potraže pomoć, od koga i da to učine što prije. Djeca su upućena da kada se dogodi neugodna situacija potrebno je odmah potražiti pomoć odraslih koji vole dijete i vjeruju im (roditelji, učiteljica, policija).

Za potrebe projekta sa djecom su snimane razne situacije – kako postupiti ako izbije požar u kući (sa vatrogascima, Centrom za obavješćivanje), snimljene su situacije koje impliciraju na možebitnu otmicu djeteta (dakle, da ne smiju razgovarati sa njima nepoznatim osobama, nikuda sa njima ići i odmah obavijestiti osobe kojima vjeruju ili policiju da se nešto moguće loše dešava). Također, djeca su upućena kako da vode računa o osobnim stvarima, novcu, na koji način da nose novčanik i sl.

Policijski službenici Ureda načelnika sudjelovali su u izradi njihovog Prvog priručnika – Sretni u svom domu – Sigurni na putu – Pažljivi u prometu, u vidu stručnih suradnika.

Razred je dodijelio zahvalnice za suradnju u realizaciji projekta policijskim službenicima Maji Vrbek i Draženu Magdiću.