Održana redovna konferencija za novinare

Photo PU_KK/Vijesti/2016/06/RedKonf8.6._2.jpg

Foto: Pu koprivničko-križevačka

Policijska uprava koprivničko – križevačka danas je, 8. lipnja, održala redovnu mjesečnu konferenciju za novinare.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, Adela Sočev, predstavila je preventivni projekt "Sigurnost na vodi".  Istaknula je da će u suradnji s policijom i ove godine obići naša kupališta, Šodericu i Dravu kod Legrada, te dijeljenjem promotivnih letaka i promidžbenih materijala upozoravati kupače na opasnosti koje im prijete. Osim ove aktivnosti, kao i prošle godine, i ove godine  obuhvatit će sve škole na području Grada Koprivnice i 11 općina s radionicama – Kodovi sigurnosti na vodi. Na jesen će obići učenike četvrtih razreda u 12 škola te će biti obuhvaćeno oko 600 učenika kroz ukupno 26 radionca koje će izvoditi dva educirana volontera GD CK Koprivnica. Predstavila je aktivnosti iz projekta provedene prošle godine. Najesen će održati i novi tečaj junior spasilac za nove kandidate, također u surdanji s Plivačkim klubom Cerine i Ronilačkim klubom Šoderica.

Policijska službenica za prevenciju Tatjana Židov zahvalila je na suradnji Gradskom društvu Crvenog križa i upoznala s oblicima učešća policije u provedbi ovog projekta i do sada provedenim aktivnostima policije u prevenciji ovakvih nesreća. Uputila je niz prigodnih savjeta i pozvala kupače na oprez. Predstavljeni su plakati i letci koji će se koristiti u provedbi projekta "Sigurnost na vodi".

Prikaz stanja sigurnosti na području Policijske uprave zabilježenog u svibnju novinarima je predočio glasnogovornik Dražen Laljek, kroz iznesene pokazatelje stanja kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa, javnog reda i mira, zaštite od požara i nadzora državne granice. Dat je osvrt i na pokazatelje stanja sigurnosti u pet mjeseci ove godine.